Skip to main content

Allians för Stockholm: Ett Stockholm där alla kan växa - budget för 2011

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 13:48 CEST

Allians för Stockholm

 

Ett Stockholm där alla kan växa - budget för 2011

I dag har finansborgarrådet och Moderaternas gruppledare Sten Nordin, tillsammans med övriga gruppledare för de fyra partierna i Allians för Stockholm skolborgarrådet Lotta Edholm (FP), stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) samt biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) presenterat förslaget till budget för Stockholms stad 2011 med inriktning för 2012 och 2013.

Det är en budget med fokus på kvalitativ välfärd samt jobb och företagande, med målet att stockholmarna ska vara egenförsörjande genom jobb eller utbildning. För detta ändamål skapas en ny nämnd – arbetsmarknadsnämnden. Bostadsbyggandet ska hålla en jämn, hög takt och framkomligheten i regionen ska förbättras. För varje ny bostad som byggs ska ett träd planteras. Nya parker ska anläggas. För att ta tillvara på Stockholms unika gröna och blå värden skapas ett nytt stadsmiljöråd. Arbetet att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad förstärks liksom arbetet mot hemlöshet. Skatten lämnas oförändrad år 2011 (17,48 kr).

– Med förnyat förtroende från väljarna går vi nu vidare i arbetet att utveckla det växande Stockholm – från storstad till världsstad. Budgeten för 2011 tar fasta på kommunens kärnuppdrag att finansiera välfärdstjänster med hög kvalitet, lika för alla oavsett driftsform. Den enskilda stockholmaren ska veta att servicen finns där när man behöver den, utformad efter dennes behov och önskemål. Valfriheten i Stockholm ska utvecklas och mångfalden öka, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Den största utmaningen för mandatperioden är att höja kunskapsresultaten, särskilt inom matematik och naturvetenskap. Vi fortsätter satsningen på fortbildning av lärare. Särskilda Stockholmsprov införs i gymnasiets årskurs ett i matematik, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

– Den här budgeten har fått en tydlig förstärkning i stadsmiljöprofilen. Vi ska utreda och inrätta två naturreservat och vi ska satsa ordentligt på miljöbilar och cykling. Stockholm ska ta upp kampen med städer som Amsterdam och Köpenhamn som en stad där det är enkelt och säkert att cykla. Det nya Stadsmiljörådets klimatsatsningar innebär också att Stockholm kommer att vara en miljöhuvudstad i Europa även efter 2010, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

– Tillgänglighets- och funktionshinderfrågor lyfts verkligen fram i årets budget. Nu tydliggörs att tillgänglighet är ett ansvar för alla nämnder och bolag. Budgeten ökar med drygt 200 miljoner kronor. Staden ska bland annat satsa på personalutbildning, ett nytt handikappolitiskt program ska tas fram liksom en anhörigpolicy, säger biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD).

Bifogat: Presentationen från dagens pressträff (PDF)

Presskontakt Sten Nordin: Helena Widegren, 076-12 29 878
Presskontakt Lotta Edholm: Ulrika Frändén, 076-12 29 397
Presskontakt Per Ankersjö: Tf Lukas Forslund, 0722-482010
Presskontakt Ewa Samuelsson: Carl Smitterberg, 076-12 29 911

Bifogade filer

PDF-dokument