Skip to main content

Anna König Jerlmyr (M)/ Marika Markovits/ Patrik Emanuelsson: Fortsatt satsning på projekt Bostad Först i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 06:00 CEST

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms Stadsmission
Direktor Marika Markovits

Svenska Bostäder
Vice VD och förvaltningschef Patrik Emanuelsson

Stockholms stad förlänger och vidareutvecklar Bostad Först. Projektet, som leds av socialförvaltningen, Stockholms Stadsmission och Svenska Bostäder AB, syftar till att personer som tidigare levt i akut långvarig hemlöshet ska ges en trygg boendemiljö och förutsättningar att etablera ett långsiktigt boende.  I en första delrapport framkommer att 21 av 29 personer bor kvar i sina lägenheter.

– Vi kan se att Bostad Först har möjliggjort en trygg tillvaro och en dörr att stänga om sig för människor som befunnit sig i hemlöshet under lång tid. När vi nu utvecklar projektet vill vi stärka stödet till de boende, särskilt de som har ett aktivt missbruk och psykisk ohälsa. Vi arbetar nu för att ett tvärprofessionellt team inrättas i samverkan med Stockholms läns landsting som kan möta målgruppens behov, säger Anna König Jerlmyr (M) socialborgarråd i Stockholms stad. 

– För att nå en nollvision för hemlöshet i Stockholm måste nya arbetssätt och metoder utvecklas och ett ökat samarbete mellan alla aktörer; ideella, kommunala, landsting och bostadsföretagen, uppnås. Bostad Först är ett bra exempel på en gemensam vilja att lösa hemlöshetsfrågan. Förlängningen medför att själva boendestödet, som är Stockholms Stadsmissions bidrag, kan förbättras så att fler i framtiden kan få chans till en egen bostad, säger Marika Markovits, direktor för Stockholms Stadsmission.

– Vi är stolta över att vara en del av detta samhällsviktiga projekt och ser fram emot att få fortsätta vårt arbete, säger Patrik Emanuelsson vice vd och förvaltningschef i Svenska Bostäder. 

Fakta:
År 2009 beslutades att Bostad Först skulle provas i Stockholms stad. Syftet var att utforma en modell med en boendelösning där hemlösa personer direkt erbjuds permanent boende i egen lägenhet. Arbetet sker i partnerskap mellan Stockholms stads socialförvaltning, Svenska Bostäder och Stockholms Stadsmission.

I en första delrapport redovisas nu bland annat att 21 av 29 personer bor kvar i sina tilldelade lägenheter och att fyra personer har fått ta över kontrakten. Socialnämnden förlänger nu överenskommelsen med Stockholms stadsmission och Svenska bostäder från september 2013 till den februari 2014 och följande områden inom Bostad Först ska vidareutvecklas:

·  Definition av målgruppen

·  Stödet och samarbete med hälso- och sjukvården

·  Boendelösningen och samverkan

·  Fortsatt forskning och erfarenhetsutbyte

Läs mer i ärendet: http://insyn.stockholm.se/soc/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=534568

Presskontakt:
Aaron Korewa finansroteln, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222