Skip to main content

Anna König Jerlmyrs anförande vid budgetfullmäktige 25 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 10:10 CET

Socialroteln, Stockholms Stad
Anna König Jerlmyr, socialborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD DEN 24-25 NOVEMBER

ANNA KÖNIG JERLMYRS ANFÖRANDE I DEN SOCIALPOLITISKA DEBATTEN

Det talade ordet gäller.

Fru ordförande, fullmäktige och åhörare

Det känns för mig otroligt roligt att få inleda dag två av 2011 års budgetfullmäktige med det viktiga området Socialpolitik.

Socialpolitik är för mig ett av de mest betydelsefulla områden där vi verkligen kan påverka människors liv och vardag genom kloka beslut.

Trots den värsta krisen i modern tid har mycket positivt hänt de senaste fyra åren. Människor klarar sig allt bättre på egen hand, vilket illustreras av historiskt låga kostnader för ekonomiskt bistånd.

Men även om Stockholm på många sätt är en stad i världsklass saknas det inte utmaningar.

Vi måste arbeta för en socialt sammanhållen stad. En stad där alla delar så som näringsliv, socialtjänst, arbetsmarknad och skola hänger samman.

Det ska inte spela någon roll var i Stockholm man bor. Alla har lika mycket rätt till en trygg uppväxt och möjligheter att växa. För att lyckas med detta måste vi fokusera på kvalitet i en bred bemärkelse, kvalitet i biståndsbedömning, kvalitet i insatser och kvalitet i uppföljning.

Vi har under den föregående mandatperioden sett en positiv utveckling inom flera områden när det gäller just kvalitén i verksamheterna.

Vi ser att jobbtorgens arbete med att minska utanförskapet har gett resultat och att köerna till Familjerådgivningen minskat. Det här är en utveckling som vi skall vi bygga vidare på och lyfta till nya nivåer.

Stockholm har många av de verktyg och metoder för att kvalitén skall bli ännu bättre. En missbruksgaranti skall införas i staden under 2011 med förebild från Hägersten-Liljeholmen. Vi tror på tydliga tidsgränser och strukturer för att bryta ett missbruk.

För mig som socialborgarråd ligger kvinnofridsfrågorna varmt om hjärtat. Vi behöver en bred palett av insatser för att hantera kvinnors utsatthet och jag är imponerad av det arbete som stadens Kriscentrum gör för alla de kvinnor och barn som behöver stöd i en akut kris. Samtidigt måste vi arbeta långsiktigt med förebyggande arbete där vi bygger värderingar och samarbeta med polisen så att de män som slår blir dömda och får behandling.

Låt mig också vara tydlig med att vi från stadens sida aldrig kommer att acceptera att kvinnor och män förtrycks i hederns namn... Stockholm stad skall därför vara med i det av Länsstyrelsens initierade arbete med ett fysiskt hedershus och ett virtuellt hedershus.

Socialpolitiken är mycket mer än bara kronor och ören. Vi måste riva de vattentäta skott som ofta finns mellan andra politikområden och skapa en medvetenhet kring att de som drabbas av psykiska problem, dålig utbildning och arbetslöshet riskerar att möta betydligt större problem när de växer upp jämfört med andra ungdomar.

Vår uppgift är därför att skapa förebyggande och tidiga insatser för barn och familjer som riskerar att få det svårt. Vi måste också samarbeta mer med de eldsjälar som finns inom den ideella sektorn och de vardagshjältar som engagerar sig som volontärer.

Även om andelen hemlösa minskat under mandatperioden har gruppen unga hemlösa under en tid ökat. Detta ser vi allvarligt på. Vi nöjer oss inte med ”Tak över huvudet garantin”. Det är viktigt att finna lösningar där unga hemlösa inte sover på härbärgen. Vi vill här att Stiftelsen Hotellhem skall ta ett bredare uppdrag för att arbeta just med denna grupp.

Mot detta står en splittrad opposition som bara har kunnat enats om höjd skatt och SL-kort för alla socialbidragstagare.  Jag frågar mig -Var är visionerna och tankarna för att möta de utmaningar vi brottas med?

Vår uppgift är att ge så mycket stöd och hjälp som krävs utan att för den skull fastna i fällan att behandla utsatta människor som hjälplösa offer. Människor kan växa av egen kraft och det ska vi ta fasta på i vårt socialpolitiska arbete. Jag tror på människors förmåga och jag tror att den här budgeten som ett led i att göra Stockholm mer tryggt och mer tillgängligt.

Med dessa ord vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för 2011.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222