Skip to main content

Ariane Bucquet Poussettes anförande vid kulturdebatten under budgetfullmäktige den 25 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 20:54 CET

Finansroteln, Stockholm stad
Ariane Bucquet Poussette (M), blivande gruppledare kulturnämnden

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD 24-25 NOVEMBER

Ariane Bucquet Poussettes anförande vid kulturdebatten under budgetfullmäktige den 25 november 2010

DET TALADE ORDET GÄLLER

Theodor Heuss sa ”Politiken kan aldrig bestämma kulturen däremot kan kulturen bestämma politiken”.

Kultur, i någon form, är livsviktigt för de allra flesta stockholmare och i en stad som är en av världens museum - och teatertätaste städer och med en mångfald av olika kulturella uttryck erbjuder vår stad kulturella upplevelser för de allra flesta.

Viktigt för mångfalden är att kulturpolitiken präglas av en samverkan mellan kultur, näringsliv, yttrandefrihet och entreprenörskap. Konstnärlig förnyelse och vård av kulturarvet.

Vi ska ha i åtanke att kulturnämndens uppgift är att bevara, levandegöra och förmedla stadens kulturhistoriska värden till stockholmarna, stadens besökare, till våra barn och morgondagens stockholmare.

Offentligheten kan alltså inte göra allt. Det civila samhället, näringslivet, frivilligkrafter och den enskilda individen har stor betydelse för kulturen.

Därför skulle jag vilja blicka bakåt i tiden och uppmärksamma en man som betytt mycket för Stockholms kulturpolitik.

Arthur Hazelius, som med privata medel byggde upp både Skansen och Nordiska museet, var omtalad av bland annat Heidenstam och Strindberg. Vissa ansåg att han var den viktigaste personen för den nationalromantiska tidsandan.

Detta var i slutet av 1800-talet då kulturpolitiken i hög grad präglades av privata stöd, stiftelser och donationer.

Jag skulle vilja tillägna resten av det här anförandet till honom och samtidigt efterlysa en ny, eller många flera som Arthur Hazelius, kvinnor och män som kan vara 2000-talets motsvarighet.

För att vi ska finna fler män och kvinnor som Arthur Hazelius tror jag att en viktig fråga är avdragsrätten för kultursponsring något som vi tyvärr inte kan bestämma från stadshuset. Men det är absolut en fråga där vi kommer att verka pådrivande för att möjliggöra detta.

Arthur Hazelius hade som motto ”Känn dig själv”, Nosce te ipsum, och det var även syftet med hans livsgärningar. För Hazelius betydde dessa ord att människan förstår sig själv utifrån sin historia.

Och bättre än skattehöjningar är att blanda pengar från det offentliga med pengar från näringslivet och förstås publiken.

Jag är övertygad om att Stockholm kommer att kunna vara norra Europas kulturtätaste huvudstad och det kommer jag och mina kollegor i Stockholmsalliansen att aktivt arbeta för.

Sist men inte minst, det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet. Det visade Arthur Hazelius då och det kan vi visa nu.

Med dessa ord vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222