Skip to main content

Bostadsinbrott måste prioriteras tydligare

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 06:30 CET

I Stockholms län ökade antalet bostadsinbrott kraftigt under 2015 med hela 15 procent visar siffror från Brottsförebyggande rådet. Ökningen i resten av landet var på 2 procent under samma period. Det är främst lägenhetsinbrott som har ökat. Moderaterna i Stockholms stad vill nu att ett åtgärdsplan ska inrättas med konkreta förslag på insatser och kostnader i syfte att minska antalet bostadsinbrott i Stockholm.

- Polisen har idag inte resurser att prioritera vardagsbrotten. Bostadsinbrott upplevs som ett integritetskränkande brott och måste prioriteras tydligare. Vi efterfrågar att en plan mot bostadsinbrott tas med i samverkansavtalen mellan stadsdelar och polis, samt att staden sätter in förebyggande insatser, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Moderaterna har föreslagit att de kommunala bostadsbolagen ska erbjuda kostnadsfri DNA-märkning till sina boende. Dessutom behöver bostadsbolag i samverkan med privata fastighetsägare verka för fler inbrottslarm, eftersom detta har gett positiva resultat i andra städer, säger Anna König Jerlmyr (M).

- På nationell nivå behöver polisen få mer resurser att utreda och lagföra internationella ligor som verkar i Stockholm. Men också att de blir fredade lokalt och får förstärkning att i samarbete med kommunen arbeta förebyggande mot vardagsbrott. Moderaterna har nationellt föreslagit en förstärkning av Polismyndigheten med 1 000 nya poliser som ska utbildas och anställas de närmaste åren, avslutar Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222