Skip to main content

​Cecilia Brinck (M): Kommunens skolor går med förlust

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 13:42 CEST

Socialdemokraterna gick till val på att Stockholms skolor skulle prioriteras och lovade stockholmarna stora satsningar på skola och lärarlöner. Skatten höjdes och pengarna skulle gå till Stockholms skolor. Men i budgeten för år 2017 gjorde Socialdemokraterna istället den lägsta satsningen per barn och elev på 12 år. Den täcker knappt inflationstakten och inte heller ger den utrymme för löneökningar.

Nu har facit kommit för Socialdemokraternas nedprioritering av skolan: Röda siffror i den tertialrapport som presenterats för utbildningsnämnden.Mer än en tredjedel av skolorna i stadens regi kommer att gå med underskott 2017. Skolorna visar underskott på sammantaget 121,5 miljoner kronor. Dessutom redovisas ett sammanlagt underskott på 88 miljoner kronor för kostnaderna för skolskjuts.

- Den S-ledda majoriteten har gjort den lägsta skolsatsningen på tolv år och har överhuvudtaget ingen kontroll över kostnaderna. Att underskotten nu kommer är därför långtifrån överraskande för någon annan än möjligen Socialdemokraterna själva. I majoritetens politik är skolan nedprioriterad, säger Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

- Skolborgarrådet Olle Burell (S) menar att det inte finns någon anledning till oro när femtio av skolorna i kommunens regi går back. Det visar hur nedprioriterad skolan är i Socialdemokraternas värld. Det är direkt ansvarslöst att ha en sådan inställning i det i ett läge där det kan bli tal om nedskärningar bland lärare, säger Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

 - Vi Moderater vill ha ett skollyft. I vår skuggbudget har vi utgått från schablonhöjningar som är realistiska, som bland annat tar höjd för ökade lönekostnader och fler elever. Vi gör dubbelt så stora höjningar jämfört med Socialdemokraterna och hade därför klarat att ha en budget i balans, avslutar Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

  • Av totalt 131 skolor i kommunens regi går 54 med underskott. Det är fyra av tio skolor.
  • Det totala underskottet uppgår till 209,5 miljoner kronor.

Länk till prognosen för skolorna: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1890112

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222