Skip to main content

Elmsäter-Svärd: Ordning och reda på ekonomin i landstinget

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 11:06 CEST

1,3 miljard bättre än budget är årets prognos för Stockholms läns landsting. Främsta orsaken är ökade skatteintäkter. Andelen nöjda patienter och resenärer ökar. Det framgår av landstingets delårsbokslut för första halvåret 2010, som presenteras i dag.

- Vi fokuserar på att ha ordning och reda i finanserna för att kunna ge en bra och tillgänglig sjukvård och kollektivtrafik. De rekordsatsningar som vi gjort på hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken under mandatperioden har resulterat i fler nöjda patienter och resenärer, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M), finanslandstingsråd.

- Vi ser nu, svart på vitt, att vi har en budget i balans och sunda finanser. En viktig förutsättning för detta är att våra verksamheter både levererar kvalitet och håller budget, vilket de numera också gör. Vi fortsätter ha en god dialog med både personal och verksamheten. Vi ser att det ger ett gott resultat och innebär att vi förvaltar stockholmarnas pengar väl, avslutar Elmsäter-Svärd.

Sammanfattning av delårsbokslutet:

• Ekonomin är i balans. Ett positivt resultat prognostiseras på 1 436 mkr, vilket är 1 257 mkr mer än budgeterat. Detta förklaras främst av ökade skatteintäkter.

• Alla finansiella mål och balanskravet är uppfyllda.

• Tillgängligheten till vården är god. Detta gäller såväl telefontillgängligheten som mottagningsbesök och behandling enligt den nationella vårdgarantin.

• Andelen av befolkningen som har stort förtroende för sjukvården i länet har ökat med tre procentenheter, från 64 procent till 67 procent första halvåret 2010.

• Andelen medborgare som har besökt vården under de senaste 12 månaderna och värderat besöket med betyg 4-5 har ökat med fyra procentenheter, från 82 procent 2009 till 86 procent första halvåret 2010.

• Enligt Svensk kollektivtrafikbarometer har andelen av befolkningen som är nöjda med kollektivtrafiken ökat med sju procentenheter, från 61 procent 2008 till 68 procent 2009.

• Landstingets aktiva rehabiliteringsarbete har gett resultat. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, från 8,1 sjukskrivningsdagar första halvåret 2009 till 7,5 sjukskrivningsdagar första halvåret 2010.

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.