Skip to main content

​Ensamkommande ska mötas av integrationsplan istället för vårdplan

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2017 11:22 CEST

Tusentals unga människor har kommit till Sverige de senaste åren för att skapa sig en bättre framtid. De flesta är friska och vill snabbt komma igång med att forma sina liv. Men istället för att få jobba placeras idag alla unga i vårdinrättningar. Det är både skadligt för integrationen och kostsamt för skattebetalarna. Inrätta istället arbetsmarknadssekreterare som kan guida ungdomarna rätt, säger Andréa Ström, vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad.

 – Alla som söker sig till Sverige är olika. Vissa är i behov av mycket stöd medan andra är redo att börja studera och arbeta från dag ett. Men tyvärr möts alla ungdomar, oavsett behov, av en av en vårdplan från socialtjänsten och en plats i ett familjehem eller HVB-hem där de ska omhändertas. Kostnaden för ett sådant boende ligger på cirka 2000 kronor per person och dygn. Systemet är ineffektivt för ungdomarnas integration och också kostsamt, säger Andréa Ström, vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad. 

– Istället för socialsekreterare borde alla arbetsföra ungdomar mötas av arbetsmarknadssekreterare som ger dem en struktur för att klara utbildning och arbete och som guidar dem rätt i samhället så att de kan ta ansvar för sig själva och sin framtid. Det skulle också minska arbetsbördan för den redan hårt belastade socialtjänsten, avslutar Andréa Ström, vice ordförande i socialnämnden i Stockholms stad.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222