Skip to main content

Finansieringen av ny bussterminal i Slussen är klar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2014 06:00 CEST

En överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har undertecknats. Överenskommelsen innebär att parterna är överens om utbyggnad och finansiering av framtida bussterminallösning för Slussen, Nacka och Värmdö.

– Överenskommelsen innebär att vi nu har en långsiktig och kapacitetsstark lösning för de många resenärer som varje dag åker till och från Slussen med buss, säger Torbjörn Rosdahl (M) finanslandstingsrådet och landstingsstyrelsens ordförande.

– Arbetet med den nya Slussen är i full gång och nu har ännu en viktig del kommit på plats. Jag är väldigt glad att vi har säkrat finansieringen av bussterminalen. Detta understryker att garaget är en regional fråga där staden är en part, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholm stad.

– Nu säkrar vi bra framkomlighet för Nackaborna med stora och bekväma bussterminaler vid både Slussen och Nacka Centrum. En konkurrenskraftig kollektivtrafik gör att vi kan lägga ännu mer kraft på att bygga en levande stad på västra Sicklaön, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.

– Utbyggnaden innebär att kapacitetsbehovet för busstrafiken inom denna sektor är säkrad till 2050 vilket tryggar Värmdöbornas anslutning till Slussen. Överenskommelsen innebär därmed ett långsiktigt ansvarstagande som skapar en fungerande och attraktiv helhetslösning för kollektivtrafiken i Ostsektorn, säger Monika Pettersson (M) kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun.

Bakgrund
Överenskommelsen innebär att en bussterminal byggs vid Slussen av Stockholms stad på uppdrag av Stockholms läns landsting, som ska äga och ansvara för den framtida driften av bussterminalen. Bussterminalen byggs i Katarinaberget. Den får 17 avgångs- respektive reglerplatser och 8 ankomstplatser. En bussterminal byggs även vid Nacka Centrum. Antalet påstigningsplatser vid bussterminalen vid Nacka Centrum blir 15 platser.

Bussterminalen vid Slussen är kostnadsberäknad till 1 430 miljoner kronor (prisnivå februari 2014). Samtliga intäkter och kostnader ska räknas om med KPI. Fördelningen av investeringsvolymen mellan parterna är: staten (genom Länsstyrelsen och Länsplan) 50 procent, Stockholms läns landsting 25 procent och Stockholms stad 25 procent. Bussterminalen vid Nacka Centrum beskostas av Stockholms läns landsting till 50 procent och Nacka kommun med 50 procent.

Presskontakter 

Torbjörn Rosdahl: Charles Westerberg 070-737 30 12

Sten Nordin: Markus Jonsson, 076-12 29 201

Mats Gerdau: Sam Carlsson, 0704-31 79 41

Monica Pettersson 08-570 470 12

Skiss: Foster + Partners

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222