Skip to main content

God belysning saknas i ytterstaden

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 06:30 CET

Tyck till-appen som lanserades av Alliansen har gjort det enklare för stockholmarna att inkomma med felanmälningar och minimerat Trafikkontorets ledtider från felanmälan till åtgärd. Dessvärre är det fortfarande många människor som inte känner till appen och god belysning saknas på flera platser i staden. Cecilia Brinck (M) är bekymrad över att användningsfrekvensen för appen är betydligt högre i innerstaden och närförort jämfört med stadsdelar i ytterområde.

- Jag tror att det handlar om brist på information, att appen inte är tillgänglighetsanpassad även utifrån språkbarriärer. Belysningsfrågor är viktigt ur ett trygghetsperspektiv. Förutom att staden behöver genomföra satsningar på att öka och förbättra belysningen runt om i staden så finns det också anledning att se över rutinerna för att byta ut trasiga lampor och belysning som på annat sätt inte fungerar, säger Cecilia Brinck (M), vice ordförande i trafiknämnden.

- Det senare kan tyckas vara en självklarhet men tyvärr ser det inte ut så. På flera håll, framför allt i ytterstaden, så kan det ibland gå lång tid från det att en lampa går sönder tills dess att den ersätts av en ny. Vi moderater anser att den rödgrönrosa majoriteten behöver arbeta med att öka informationen, sprida kunskap om appen och göra det lättare för människor för att felanmäla trasiga lampor, överfulla papperskorgar och dålig snöröjning, avslutar Cecilia Brinck (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222