Skip to main content

Hamilton (M): 32 miljoner på ett ljusare och tryggare Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 09:24 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Under år 2014 satsas 20 miljoner kronor på utökad trygghetsbelysning i hela staden, varav 15 miljoner i ytterstaden. Flera av initiativen kommer från medborgare och närpolisen. Några av de platser i innerstaden som kommer få utökad belysning är Rålambshovsparken, Björns trädgård och Humlegården. I Söderort kommer parkvägen mellan Kärrtorps IP och Bagarmossen få en helt ny
parkbelysning. I Västerort kommer bland annat Nidarosplatsen i Husby att få sin torgbelysning ombyggd och Askebyparken i Rinkeby ingår i ett planerat trygghetsprojekt.

- Det ska kännas tryggt för stockholmare att promenera i staden, även under denna mörka årstid. Vi vet att en utökad och förbättrad belysning bidrar till trygghet och insatserna sker därför tillsammans med berörda stadsdelsnämnder, medborgare och närpolisen, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

I budgeten för 2014 satsas därutöver 12 miljoner kronor på ett ljusprogram med upplysning och ljuskonst på broar, öppna platser, parker och fastigheter i staden. Staden ska också genom samverkan med Stockholms läns landsting bidra till en tryggare och renare resemiljö, särskilt i anslutning i tunnelbanestationer. Alliansen förstärker även stadens 24 timmars städgaranti.

- Stockholmarna vill ha en ren och trygg stad. Med våra förstärkta satsningar på en bra gatu- och parkbelysning och en utökad städning vid kollektivtrafikpunkter, där många människor rör sig, kommer förhoppningsvis tryggheten upplevas öka för våra invånare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:  

Trygghetsbelysningsåtgärder för 2014

Södermalm / Kungsholmen

 - Rålambshovsparken – fortsatta arbeten med förstärkt belysning, ombyggnation av parkbelysning samt fortsatta utbyggnaden av specialstyrd förstärkt belysning inom parkområdet. Projektet utförs i samråd med Sdf samt närpolis.

 - Kristinebergsklipporna – Uppförande av parkbelysning längs gångstråk. Projektet utförs i samråd med Sdf.

 - Björns Trädgård – förstärkt belysning inom parkområdet. Komplettering av parkbelysning samt förstärkt belysning på befintliga stolpar. Projektet utförs i samråd med Sdf och närpolis.

 - Hammarby Sjöstad – uppförande av kompletterande parkbelysning runt området. Projektet utförs i samråd med tillgänglighet.

Östermalm / Norrmalm

 - Humlegården – kompeterande belysning längs parkvägar. Projektet initierat av medborgare och Sdf.

 - Gustav Adolfsparken – komplettering av vissa mörka platser samt effektbelysning av träd och konstverk. Projektet utförs i samråd med Sdf.

 - I och runt Eriksbergsparken – ny belysning längs gångstråk genom parken, förstärkt belysning vid Birger Jarlsgatan samt effektbelysning av murar och fontän.

 - Blåkråkans park (vid Roslagsgatan ) – byte av befintlig belysning, ny belysning i park- och lekområde samt effektbelysning av träd. Samarbete med Sdf.


 Totalt utförs åtgärder för ca 5,0 mkr i innerstaden.

Söderort- 7,5 mnkr

 - Farsta – armaturbyten på gång- och cykelvägar, byte av belysning med långa stolpavstånd samt enstaka förtätningar i samarbete med Sdf.

 - Hägersten  ------ ” --------

 - Älvsjö ------ ” --------

 - Skärholmen – Armaturbyten på gång- och cykelvägar, byte belysning i 4 – 5 gångtunnlar samt enstaka förtätningar i samarbete med Sdf.

 - Kärrtorp – helt ny parkbelysning mellan Kärrtorps IP och Bagarmossen, parkvägen används av många idrottande ungdomar som idag går i mörkret på vintern.

 - Lövholmsgränd – förstärkt belysning, mörkt och otryggt i dag.

 - Vissa kompletteringar kan komma att ske i samband med 2014- års trygghetsvandringar. 

Västerort – 7,5 mnkr

 - Fortsatt förtätning och komplettering i miljonprogramsområdena

 - Nidarosplatsen, Husby, ombyggnad av torgbelysning till en mer attraktiv plats. Projektet utförs i samarbete med Sdf.

 - Hjulsta, gångbron mellan Hjulsta och Lunda, komplettering och upprustning av belysning och räcke. Projektet utförs i samband med konstruktionsarbeten på bron.

 - Askebyparken/Hällbykullen/Bredbykullen, Rinkeby, planerat trygghetsprojekt för att lyfta en otrygg miljö (resultat från BKA Rinkeby).

 - Ombyggnad av dålig belysning längs gångvägar i Åkeshovsparken, Björlundshage samt i Bromma och Vällingby.

 - Vissa kompletteringar kan komma att ske i samband med 2014- års trygghetsvandringar.


 Budgetsatsningar 2014

 - Upplysning och ljuskonst på broar, öppna platser, parker och fastigheter i staden i enlighet med Ljusprogrammet, som ska bidra till att tillsammans med privata aktörer lysa upp  stadsrummet under
den mörka årstiden - 3 mnkr

- Julbelysning i ytterstaden – 2 mnkr

- Samverka med trafiknämnden i Stockholms läns landsting för rena och trygga resemiljöer – 7 mnkr

- Stadens städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar och klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, ska förbättras. Information om stadens städgaranti ska finnas
tillgänglig i anslutning till publika platser som torg, parker och grönytor. Anmälan av fulla apperskorgar samt klotter ska snarast möjliggöras genom applikation för smart phones.

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222