Skip to main content

Hamilton (M): 360 miljoner för att rusta Stockholms broar och tunnlar

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 06:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Trafik- och renhållningsnämnden väntas vid sitt sammanträde idag den 12 december fatta beslut om inriktning för reinvesteringsprogram för broar, tunnlar och övriga konstbyggnader i hela staden för åren 2014-2018 för sammanlagt 360 miljoner kronor. I detta ingår bland annat upprustningar av S:t Eriksbron, Centralbron, Skanstullsbron och ersättningsbroar i Tensta Rinkeby. Totalt omfattar det föreslagna programmet cirka 70 mindre konstbyggnadsobjekt och därtill kopplade byggnadstekniska åtgärder samt trygghetsåtgärder.

-  Reinvesteringsprogrammet är viktigt för att slå vakt om investeringarnas värde. Många broar och tunnlar i Stockholm byggdes under två epoker – början på 1930-talet och mellan 1960- och 1970-talet – och är i stort behov av upprustning. Det är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att säkerställa framkomligheten och trafikflödet i hela staden, men även av estetiska skäl, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Beslutet i trafik- och renhållningsnämnden idag den 12 december omfattar även genomförandebeslut för upprustningar av konstbyggnader under 2014 till en utgift om 30 miljoner kronor. Åtgärderna för år 2014 ska förlänga den tekniska livslängden för tio gång- och cykeltunnlar, i huvudsak i Bagarmossen men även i Tensta och city.

-  Infrastrukturen i Stockholms stad är omfattande. För att garantera trygghet och framkomlighet för stockholmarna i en växande stad måste den tekniska livslängden på stadens konstbyggnader, bland annat broar och tunnlar, säkerställas, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

·  I april 2010 antog trafik- och renhållningsnämnden ett förslag till drift- och underhållsstrategi för trafikkontorets väghållning.

·  Trafik- och renhållningsnämnden förvaltar Stockholms omfattande infrastruktur, och för att staden ska kunna utvecklas och växa fordras att den tekniska livslängden kan säkerställas.

·  Stadens reinvesteringar i konstbyggnader, vilket innefattar broar, kajer, tunnlar, gatudäck, stödmurar och fribärande trappor med mera, kan delas in i större respektive mindre åtgärder. Vanliga åtgärder är nytt skyddsskikt för konstruktionsbetongen, rostskydd för stålkonstruktioner, nya kantbalkar eller nya brofogar.

• Åtgärder för år 2014 om 30 miljoner kronor:    

Gångtunnlar:

Byälvsvägen väster om Ljusnevägen gångtunnel 1

Byälvsvägen väster om Ljusnevägen gångtunnel 2

Byälvsvägen väster om Ljusnevägen gångtunnel 3

Byälvsvägen öster om Sockenvägen gångtunnel 2

Byälvsvägen öster om Sockevägen gångtunnel 1

Sockenvägen väster om Byälvsvägen gångtunnel 2

Gång- och cykelbro:

Tensta väster om Hjulstabackar

Broar:

Stallbron omisolering

Byälvsvägen väster om Sockenvägen

Byälvsvägen öster om Sockenvägen 

• Upphandling av entreprenader kommer att ske gällande en treårsperiod.

 Tjänsteutlåtande och bilagor bifogas.

 

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel . 076-122 92 02 


 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222