Skip to main content

Hamilton (M): Förbättrade resultat för Stockholms unga

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 06:15 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

65 procent av de unga som varit inskrivna vid Stockholms jobbtorg under första kvartalet 2014 har gått vidare till egen försörjning. Det är en kraftig förbättring från förra årets resultat på 54 procent. Det framgår av arbetsmarknadsnämndens första tertialrapport som arbetsmarknadsnämnden godkände den 19 maj 2014.

- Det är glädjande att våra insatser ger resultat. I år satsar vi 30 miljoner extra på att fler unga ska gå från utanförskap till egen försörjning. Vi nöjer oss inte förrän alla unga som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till, säger Ulla Hamilton (M) arbetsmarknadsborgarråd, Stockholms stad.

För att kunna erbjuda fler unga stöd till egen försörjning arbetar Stockholms stad framgångsrikt med att nå de unga som varken arbetar eller studerar. För unga som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret 16-19 år har den utökade uppsökande verksamheten lett till att i stort sett alla unga nu nås i det uppsökande arbetet. I samverkan med stadsdelsnämnderna har arbetet startat för att erbjuda insatser för arbetslösa unga 20-25 åringar som inte har försörjningsstöd, men som nås bland annat genom stadens sociala insatsgrupper.

Ytterligare information

- I budget 2014 kraftsamlar Stadshusalliansen 30 miljoner på åtgärder för att stötta unga till en meningsfull sysselsättning.

- Målgruppen för stadens uppsökande verksamhet utökas 2014 till att gälla unga upp till 25 år, och stadens insatser breddas för att gälla även denna grupp. Tidigare ingick bara unga inom ramen för uppföljningsansvaret 16-19 år samt unga som uppbär försörjningsstöd i stadens målgrupp.

- Staden satsar 2014 9 mnkr på fortsatt kraftsamling inom uppföljningsansvaret 16-19 åringar, som omfattar unga som varken studerar eller arbetar. Ett framgångsrikt arbete påbörjades under 2013 som nu kan fortsätta utvecklas. Samtidigt flyttas hela det uppsökande arbetet över från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden.

- Den genomsnittliga inskrivningstiden för målgruppen ungdomar (16-24 år) som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm har kortats. Vid T1 2013 var inskrivningstiden 5 månader, idag är den 4,5 månader.

- Sedan Jobbtorg Stockholm startades 2008 har över 18 000 personer stöttats från utanförskap till egen försörjning.

Ärendet Tertialrapport 1 Arbetsmarknadsnämnden:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1757287

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222