Skip to main content

Hamilton (M): Fortsatt oberoende av försörjningsstöd för många av Jobbtorgens aspiranter

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 06:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

För att få en klarare bild av vad Jobbtorgens aspiranter har gått vidare till efter avslut beställdes en fördjupande analys från Sweco Eurofutures. Resultaten visar att etableringsgraden på arbetsmarknaden har förstärkts över tid för samtliga aspiranter. Rapporten behandlades vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde igår kväll den 17 december.

– I huvudsak visar resultaten att Jobbtorgens viktiga arbete gör skillnad för individen. Att en del har en osäker anställning är inte så konstigt med tanke på att många tidigare stått helt utanför arbetsmarknaden och nu skaffar sig sina första erfarenheter, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Rapporten omfattar 15624 aspiranter inskrivna någon gång under åren 2008-2010 och analyserar aspiranternas situation fram till och med 2011. Av de aspiranter som avslutas med orsak arbete eller subventionerat arbete, står endast 10 procent helt utanför arbetsmarknaden ett år efter avslut från Jobbtorg Stockholm. En del har dock en osäker ställning på arbetsmarknaden och omkring 30 procent  har en svag ställning. De som avslutas med orsak ”okänd” är etablerade i lägre omfattning än de som avslutats till arbete eller studier.

– Jobtorgen aldrig kan tvinga en människa att ta till sig en arbetsmarknadsinsats, det måste finnas en egen vilja. Eftersom analysen grundar sig på aspiranter från 2008-2010 är det svårt att veta hur representativ bilden är för situationen idag. Mycket har hänt vid Jobbtorg Stockholm sedan 2010, men rapporten är en bra källa till jobbtorgens fortsatta utvecklingsarbete, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Mer fakta:

·  Analysen i rapporten fokuserar på aspiranternas situation ett år efter avslut från Jobbtorg Stockholm

·  15 624 aspiranter inskrivna under 2008-2011 följdes upp

·  I genomsnitt hade cirka 20 procent av de avslutade aspiranterna avslutsorsak ”okänd” (16% 2010)

·  Personer med avslutsorsak okänd återkommer till Jobbtorg Stockholm i högre grad

·  6 procent, 160 personer, av de med avslutsorsak ”okänd” saknade disponibel inkomst

·  Gruppen som avslutas till studier har en lägre etableringsgrad på arbetsmarknaden året efter att de lämnat Jobbtorg Stockholm.  Troligtvis eftersom de flesta fortfarande studerar.

Länk till tjänsteutlåtande: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1736780

Länk till rapporten: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1736790

 

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02
 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222