Skip to main content

Hamilton (M)/Hellström (M): Enkät om parkeringen kring Tele2 utskickad till boende i området

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 06:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Med anledning av uppförandet av Tele2-arena kommer Stockholms stads trafikkontor att skicka ut en parkeringsenkät till boende i området. Syftet är att få en klar bild över parkeringssituationen för de boende och därmed kunna ta ett helhetsgrepp kring parkeringsfrågan i området.

- Det är viktigt att vi får ta del av synpunkter och uppfattningar som boende i området kring Tele2-arenan har gällande parkeringssituation och jag hoppas att så många som möjligt tar sig tid för att besvara enkäten. Det är enbart då vi kan få en helhetsbild och på så sätt hitta bästa möjliga lösning för de boende, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Enkäten utskickas via post men kommer att kunna besvaras på nätet. 3 000 hushåll berörs, varav 1500 till de hushåll som har postnummer närmare arenan i Gamla Enskede och i Enskede Gård. Övriga 1 500 enkäter skickas till hushåll i ett bredare område vilket inkluderar delar av västra Årsta, Enskedefältet och Johanneshov.

- Jag vill betona vår generellt positiva inställning till stadsutveckling i närområdet. Som ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ser jag det samtidigt som angeläget att vi nu skapar oss en helhetsbild av parkeringssituationen i vår stadsdel med tanke på den befintliga situationen för boende inom närområdet, säger Anders Hellström (M), ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Fakta:
Med anledning av uppförandet av TELE2-arena genomför Stockholms stad en undersökning om de boendes erfarenheter och behov av parkeringsmöjligheter vid bostaden. Enkäten utskickas via post under nästa vecka, men kommer att kunna besvaras på nätet. 3000 hushåll berörs, varav 1500 till de hushåll som har postnummer närmare arenan i Gamla Enskede och i Enskede Gård. Övriga 1500 enkäter skickas till hushåll i ett bredare område vilket inkluderar delar av västra Årsta, Enskedefältet och Johanneshov.

Exempel på de frågor som ställs: - Under gynnsamma förhållanden – ungefär hur lång tid upplever du att det tar för dig att hitta en parkeringsplats på gatan i närheten av din bostad? - Under ogynnsamma förhållanden – ungefär hur lång tid upplever du att det tar för dig att hitta en parkeringsplats på gatan i närheten av din bostad? - Vilka dagar eller tillfällen upplever du att det är problem att parkera på gatan i närheten av din bostad? Undersökningen genomförs av WSP på uppdrag av Stockholms stad. De uppgifter som lämnas är inte offentliga och garanteras av Personuppgiftslagen (PUL).

Fakta kring antal parkeringsplatser i området:

1081 garageplatser - 650 i Arenagaraget samt 285 i Palmfelt Center och 173 i Parkören, båda är lokaliserade vid Arenavägen.

Flera ytparkeringar, cirka 223 platser (vid Systembolaget, Stadsdelsförvaltningen och Hockeyförbundet)

Därutöver finns 1 200 parkeringsplatser i Globen City (ej Sthlm Parkering)

 

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222