Skip to main content

Hamilton (M): Klimatpakten ger tillfälle till diskussion för miljömedvetet företagande

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 07:38 CEST

2007 startades Klimatpakten av Stockholms stad, på initiativ av Ulla Hamilton, som då var miljöborgarråd.  Pakten har cirka 180 medlemmar – både små och stora företag. De anslutna företagen ska, utifrån de egna förutsättningarna, arbeta med klimat och miljömål likt de mål som återfinns i Stockholms stads miljöprogram.  Idag hålls Klimatkonferensen vilken är ett bra tillfälle för miljöintresserade företagare att träffas för att diskutera och inspireras av klimatsmarta lösningar och idéer.

I takt med att miljöfrågan kommer upp på agendan och konsumenternas miljömedvetenhet ökar ställs högre krav på producenterna att kunna leverera klimatsmarta produkter och tjänster. Då är ett nätverk för klimatsmart företagande efterfrågat och aktuellt.  

-  Det är glädjande att många av företagen som är medlemmar i klimatpakten ser miljöarbetet som en konkurrensfördel och ser det som viktigt att ta ett miljöansvar. För att få ett Stockholm som gör det möjligt är det viktigt med dessa forum så att fler företag kan inspireras av varandra och arbeta med miljöfrågan, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad

Dagen inleds kl. 09.00 med ett välkomsttal av trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton, därefter följer diskussioner och information om nya klimatsmarta lösningar.

Stockholms Klimatpakt:

-  Syftet med Klimatpakten är att alla aktörer i klimatpakten ska minska sina växthusgasutsläpp till 2015.

-  Är en samarbetsform men också en arena för diskussion, utveckling och utbyte.

-  De medverkande företagens klimatmål görs synliga och transparenta vilket öppnar för konstruktiva diskussioner och förbättringar.

http://www.stockholmsklimatpakt.se/om-klimatpakten/

Länk till programmet: http://www.stockholmsklimatpakt.se/klimatpaktskonferensen-2014-framtidens-losningar-pa-globala-problem/

Presskontakt: 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222