Skip to main content

Hamilton (M): Kraftig förbättring av PM10-halterna under 2014

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2014 09:52 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

44 överträdelser under januari till april 2014 jämfört med 145 överträdelser under samma mätperiod 2013. Stockholms stads kraftiga åtgärder i syfte att få ner PM10-halterna ger resultat. Det visar Trafik- och renhållningsnämndens tertialrapport 1, som nämnden väntas godkänna den 21 maj 2014.

- Det är mycket glädjande att PM10-värdena har förbättrats och kan hållas på en låg nivå året runt. Det visar att stadens kraftfulla åtgärder för att minska partikelhalterna har gett effekt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

I budgeten för 2014 satsade Alliansens totalt 41 miljoner kronor extra för att intensifiera arbetet för en renare luft för stockholmarna. De mest effektiva åtgärderna har varit utökad dammbindning på Stockholms gator och trafikleder samt vakuumsugning. Under mars månad i år har även försök gjorts med CMA+KF (CalciumMagnesiumAcetat+KaliumFormiat) på en del av Sveavägen och under april spreds även CMA kvartersvis i ett område runt Sveavägen. Dubbdäcksanvändning är dock den enskilt viktigaste faktorn för att staden överskrider tillåtna nivåer för luftpartiklarna PM10 och trafikkontoret kör årligen dubbdäckskampanjer i syfte att informera om detta.

- För att stadens PM10-halter ska minska ännu mer måste dubbdäcksanvändningen minska. Regeringen har öppnat för att utreda stadens önskemål om en dubbdäcksavgift, vilket är glädjande. Men det är det egna valet som påverkar. Vi har alla ett gemensamt ansvar för luftkvaliteten i staden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Nedan specificeras antal dygnsvärden över 50 µg/m3 under perioderna 2013-01-01 – 2013-04-09 samt 2014-01-01 – 2014-04-09. Resultaten visar på en tydlig förbättring av värdena under 2014.

2013-01-01 -- 2013-04-09                         2014-01-01 -- 2014-04-09
Odengatan Mätstation saknades                4

Folkungagatan 35                                       9

Hornsgatan 25                                            9

Sveavägen 59 22                                        9

Sveavägen 83 33                                       11

Norrlandsgatan 30                                      2

Totalt 145                                                   44

Mätningar och resultatuppföljning efter dammbindningen görs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB) som levererar rapport efter säsongen.

Fram till april 2014 har cirka 500 ton dammbindningsmedel lagts ut på de ytor som ingår i åtgärdsprogrammet. Metoden har en påvisad effekt på partikelhalterna, och åtgärderna fortsätter genomföras kontinuerligt under 2014 och kommande år. Hur ofta styrs bland annat av väderförhållanden med mera. Under mars månad har även försök gjorts med CMA+KF (CalciumMagnesiumAcetat+KaliumFormiat) på en del av Sveavägen och under april sprids även CMA kvartersvis i ett område runt Sveavägen. Tidig vårstädning är ytterligare en åtgärd som till stor del är beroende av väderförhållanden. Metoden kan innebära att gatorna sopas vid flera tillfällen, och sandas igen vid behov, istället för att bara sopas en gång. Budgetsatsningar 2014 för renare luft: - Länstyrelsens åtgärdsprogram för luft – 6 mnkr - Tidigare och utökad vårstädning – 35 mnkr - Trafik- och renhållningsnämnden har fått i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen och arbeta fram fler nya redskap för minskad dubbdäcksanvändning

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för luft: Trafikkontoret har pekats ut som ansvarig för att genomföra åtgärder i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för luft. De åtgärder som Stockholms stad ansvarar för enligt åtgärdsprogrammet och kommer genomföra är: - Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10 - Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10 - Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10 - Optimerad halkbekämpning

Bifogas: Trafik- och renhållningsnämndens tertialrapport 1

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758340

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel 076-122 92 02

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222