Skip to main content

Hamilton (M): Kungsträdgården ska moderniseras och rustas

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 06:00 CEST

Trafik och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Kungsträdgården ska rustas upp och moderniseras med en ny evenemangsyta. Ett utredningsbeslut väntas tas på trafik- och renhållningsnämnden den 21 maj 2014 där Stockholms stads trafikkontor uppdras att utreda förutsättningarna för projektet.

- Kungsträdgården är mycket uppskattad av stockholmare och turister. Förhoppningen är att vi nu kan få en park som är än mer levande och attraktiv med möjligheter till kultur och till rekreation, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Projektet är tänkt att delas upp i två delar. Ena delen av projektet omfattar upprustningen av parken, som innefattar en delvis ny utformning av den nya evenemangsplatsen och en översyn av funktionerna. Det andra delprojeket – Evenemang – avser att hitta en lämplig form för att reglera och upphandla parkens evenemang samt kopplingar till andra centrala platser. Bland annat ska rivning av befintlig anläggning med murar och trappor runt kungastatyn utredas samt förberedelse för sopsug.

- Vi välkomnar att Stockholms stad vill utveckla Kungsträdgården och lyfta platsen ytterligare. Kungsan är som ett vardagsrum mitt i staden och en viktig plats både för rekreation och evenemang. Jag inspireras av Bryant Park i New York och hoppas att vi kan skapa något liknande i Stockholm, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

Fakta:

I februari 2011 sade trafikkontoret upp befintligt avtal med Stockholms Handelskammare. Detta har sedan förlängts och sträcker sig fram till 30 september 2015. Målet med utredningsbeslutet är att ta fram förutsättningarna för Kungsträdgårdens framtida evenemang och upprustning.

Projektet delas upp i två tydliga delar, ett investeringsprojekt för upprustning av parken och ett driftprojekt avseende evenemang.

- Parkupprustningen inklusive den nya evenemangsplatsen, med delvis ny utformning och översyn av funktioner är en tidskrävande process som innefattar program, projektering, upphandling och fysiskt genomförande av parkupprustningen.

- Det andra delprojektet, avser hur framtida evenemang i parken ska skötas med utarbetande av förfrågningsunderlag för upphandling av evenemangsverksamheten och utveckling av andra lämpliga evenemangsplatser i stadens centrala delar.

De ekonomiska konsekvenserna av delprojektet evenemang är i nuläget inte klarlagda, utan kommer att utredas. Investeringsutgiften för delprojektet allmän parkupprustning uppskattas dock preliminärt till mellan 25 mnkr till 150 mnkr beroende på omfattning och ambitionsnivå. Även möjligheterna till extern finansiering kommer att utredas vilket påverkar investeringsutgiften

Utredningsutgiften för projektet bedöms uppgå till 3,0 mnkr.

Bifogas:

Trafikkontorets tjänsteutlåtande ”Kungsträdgårdens framtida utformning. Utredningsbeslut”

Bilagan ”Projektdirektiv – Kungsträdgårdens framtida utformning”

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222