Skip to main content

Hamilton (M): Motivation och hälsoaktiviteter bryter utanförskap för dem som står längst från arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 06:15 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Med helt nya arbetsmetoder, bland annat fysisk träning, har Stockholms stads projekt FAMU stöttat de som står allra längst från arbetsmarknaden till egenförsörjning. Projektet har riktat sig till personer på Järvaområdet, huvudsakligen kvinnor från Somalia och Mellanöstern. Nu implementeras metoderna i ordinarie verksamhet. Det framgår vid dagens slutkonferens av projektet på Nalen i Stockholm.

- Kreativa metoder krävs för att stötta de som står längst från arbetsmarknaden till jobb. Individuella lösningar med fokus på språket är en förutsättning för att få de som aldrig tidigare varit på arbetsmarknaden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

93 procent av de tillfrågade deltagarna upplever att projektets aktivitet har stärkt deras självkänsla och 74,8 procent uppger att aktiviteten har ökat deras möjlighet att gå vidare till arbete eller studier. Under projekttiden har FAMU framförallt arbetat med två parallella spår: riktad svenskundervisning och arbetslivsinriktad hälsoaktivitet. Hälsoaktiviteten har bl a inkluderat mätning av BMI och fysisk träning i grupp. Projektet har även erbjudit deltagarna motivationshöjande studie- och yrkesvägledning och kopplat matchare till riktad svenskundervisning för att betona vikten av goda språkkunskaper på arbetsmarknaden.

- Det är väldigt roligt att insatserna inom ramen för projektet gett så goda resultat att vi nu kan implementera dem i den ordinarie verksamheten. Hälsa har för många visat sig viktigt för att kunna närma sig arbetsmarknaden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Om projektet:

Projektet FAMU – För arbete mot utanförskap har drivits av Stockholms stad och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), 1 september 2010 och löper ut 31 maj 2014.

Målgrupp: Boende på Järvafältet i åldern 25-55 år som har varit arbetslösa minst ett år och haft svenskt uppehållstillstånd i minst tre år.

913 deltagare har varit inskrivna i projektet, varav 64% kvinnor. De flesta står långt från arbetsmarkanden och flera har aldrig haft ett jobb. Majoriteten kommer från Somalia eller Mellanöstern.

Under 2014 kommer projektet närma sig andra parter, så som vården och Försäkringskassan, för möjliga samarbeten. Metod Arbetsinriktade hälsoaktiviteter, konsultation med imam, riktad svenskundervisning, kurser på Rekryteringsprogrammet, arbetspsykologiskutredning via Arbetsförmedlingen, matchning, studie- och yrkesvägledning Vidareutveckling av arbetssätt bl a genom utbildning i islam, fördjupande kartläggning, och motiverande intervju.

Resultat Totalt avslutades 27,4 procent av aspiranterna till egen försörjning: 21,6 procent till arbete och 5,8 procent till studier. Detta kan jämföras med den totala siffran för antalet avslutade från Jobbtorg Resurs som 2012 var 28 procent och 2013 var 33 procent. FAMU har enbart arbetat med aspiranter från Kista, vilka generellt har lägre resultat än övriga jobbtorg.

Hälsoaktiviteterna resulterade i att 93 procent av deltagare kände sig mer självsäkra jämfört med när de startade aktiviteten, 74 procent tyckte att hälsoaktiviteter hade underlättat för dem att gå vidare till studier/jobb, 69 procent hade mindre ont. Mer information i projektets slutrapport: http://www.stockholm.se/Arbete/Fran-bidrag-till-jobb/Metodutveckling-och-projekt/FAMU/

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222