Skip to main content

Hamilton (M)/ Nilsson (M): Matavfall blir biogas med hjälp av Gröna påsen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Styrelseordförande för Familjebostäder, Jonas Nilsson (M)

Ett nytt sätt att sortera ut matavfall. Trafik- och renhållningsnämnden har uppdragit trafikkontoret att hitta fler nya lösningar. Trafikkontoret testar därför under 2013 tillsammans med Familjebostäder och Stockholmshem ett nytt sätt att sortera matavfall. Cirka 3 000 hushåll runt om i staden tillfrågas om de vill delta i försöket som inleds denna vecka.

Gröna påsen innebär att man lägger matavfallet i samma behållare som övrigt avfall men i en speciell, grön påse. Med hjälp av optisk kamerateknik kan påsen sorteras ut på avfallsanläggningen. Matavfallet kan sedan rötas och bli till biogas.

– Vi testar nya alternativ så att även fastigheter som av olika skäl inte kan ha separata matavfallsbehållare ska kunna sortera ut sitt matavfall. Framförallt i äldre områden med fastigheter som har begränsade utrymmen, kan det vara svårt att få till en matavfallssortering som kräver separata behållare. Då kan optisk sortering vara en bra lösning, säger Ulla Hamilton (M) trafik- och arbetsmarknadsborgarråd. Syftet med försöket är att få fram fakta så att vi kan ta ställning till om optisk sortering i framtiden ska ingå som en del i stadens matavfallsinsamling.

Idag används papperspåsar och separata matavfallsbehållare i fastigheterna. Den lösningen kan inte användas överallt då det inte alltid finns utrymme för flera olika behållare, eller om det inte ger bra arbetsmiljö för sophämtarna. Då kan optisk sortering vara ett alternativ.

Försöket genomförs av Trafikkontoret i samarbete med bostadsbolagen Stockholmshem och Familjebostäder. Cirka 3 000 hushåll tillfrågas om de vill delta i försöket som beräknas vara igång från mitten av februari 2013.

Styrelseordföranden för Familjebostäder, Jonas Nilsson (M), menar att projektet stämmer väl överens med de miljömål bolaget har för sin avfallshantering.
– Vi strävar efter att göra det lättare för våra hyresgäster att sortera sitt avfall. Genom att vara med i försöket har vi chans att påverka den framtida sophanteringen så att den fungerar bra för våra hyresgäster menar Jonas Nilsson (M), styrelseordförande för Familjebostäder.

BAKGRUNDSFAKTA 
År 2016 är målet att stockholmarna ska samla in 40 procent av sitt matavfall. För att nå detta mål kan nuvarande tekniska lösningar kompletteras för matavfallssortering med nya lösningar för att så många som möjligt ska kunna matavfallssortera.

De 3 000 hushåll som omfattas av försöket finns flerfamiljshus i stadsdelarna Kungsholmen, Södermalm, Östermalm, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Bagarmossen, Skarpnäck och Älvsjö. Hushållen deltar i försöket i nio månader och hela testet ska vara klart i slutet av november 2013.

Utsortering av matavfall med optisk sortering innebär att de boende sorterar avfallet i olikfärgade plastpåsar, en för matavfall och en för restavfall. De boende kastar alla påsar i samma behållare eller sopnedkast. Påsarna hämtas med den vanliga sopbilen och körs till en sorteringsanläggning. I anläggningen sorteras påsarna maskinellt genom optik som avläser påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att framställa biogas och biogödsel. Övrigt avfall utvinns till el och fjärrvärme genom förbränning.

Optisk sortering används av flera kommuner runt om i Sverige idag, men har inte testats i Stockholm tidigare.

Presskontakt
Therez Olsson, pressekreterare, 076-122 92 00

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222