Skip to main content

Hamilton (M): Ny gata förbättrar framkomligheten i Sabbatsbergsområdet

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 14:52 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Idag invigdes en ny och förlängd del av Hälsobrunnsgatan inne på nybyggda Sabbatsbergsområdet, där det byggts 460 bostäder och där det idag finns fem förskolor. Hälsobrunnsgatan sträcker sig cirka 300 meter från Olivecronas väg fram till Barnhusbron/Tegnérgatan.

-  När vi blir fler stockholmare måste vi också säkra framkomligheten, särskilt i innerstaden där gatuutrymmet är begränsat. Förlängningen av Hälsobrunnsgatan är därför ett välkommet tillskott som ökar tillgängligheten till området för leveranser, cyklister och gående, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Vid 3-vägskorsningen i anslutning till Barnhusbron blir det trafiksignaler som reglerar på- och avfart och den högsta tillåtna hastigheten på gatan blir 30 km/h. Gatan blir dubbelriktad och den norra sidan får en bred gångbana. 150 klätterväxter, 4000 lökar och 35 träd har planterats i anslutning till den nya gatusträckningen.

-  Växtlighet vid våra gator är något som uppskattas av stockholmarna och kommer att bidra till en trevligare och tryggare stadsmiljö för de som bor och verkar i området, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Hälsobrunnsgatan sträcker sig ca 300 meter från Olivecronas väg fram till Barnhusbron/Tegnérgatan.

Sabbatsberg är ett gammalt sjukhusområde som utvecklats. I Sabbatsbergsområdet har det nu byggts närmare 460 bostäder som blev klara 2010. Hälften av dem är hyresrätter. Dessutom har en fristående förskola med fem avdelningar uppförts och ytterligare två förskolor har inrymts i befintliga byggnader. Det innebär att det idag finns fem förskolor i området. Här har också ett nytt konstmuseum uppförts. Byggmästaren Sven-Harrys konstmuseum som invigdes 27 mars 2011.

Entreprenadutgiften för Hälsobrunnsgatan bedöms uppgå till ca 110 mnkr. Beräknad utgift för hela Sabbatsbergsprojektet är ca 400 mnkr.

För att förbättra framkomligheten i området för bil-, gång- och cykeltrafikanter har Hälsobrunnsgatan anslutits till Tegnérgatan och Barnhusbron. Det blir en till-, av- och påfart som ökar tillgängligheten för de boende i området.

Skanska har utfört arbetet, som påbörjades i augusti 2011.

Bifogas: bilder från invigningen. Foto samtliga bilder: Johan Åhström. 

Presskontakt för Ulla Hamilton: Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222