Skip to main content

Hamilton (M): Stockholm allt bättre på att nå ungdomar som varken arbetar eller studerar

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 05:45 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Under hösten granskades stadens samlade arbete med det kommunala uppföljningsansvaret. Ungdomar mellan 16-19 år som varken studerar eller arbetar har staden en skyldighet att följa upp och hålla sig informerade om. Den nya revisionsrapporten, som behandlas vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde idag den 17 december, visar tydliga förbättringar jämfört med den föregående rapporten från 2009. Fler unga nås och det finns fler insatser för de unga att ta del av. Jobbtorgen pekas ut som en bidragande framgångsfaktor.

– Jobbtorgen kan idag erbjuda insatser så som praktik, ungdomsanställningar eller metoder som har utarbetats inom projekten Merit och Filur. På så sätt kan även skoltrötta ungdomar få en insats, vilket inte fanns som alternativ 2009, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Under hösten 2013 växlade arbetsmarknadsförvaltningen upp sitt arbete ytterligare genom att starta den öppna mottagningen AIM, där ungdomar kan få råd och stöd om vilka alternativ som finns för att ta sig vidare. Under 2014 flyttas också hela ansvaret för uppföljningsansvaret  från utbildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden, med syfte att nå ännu fler. 

– Revisionsrapporten är glädjande och pekar ut en ändamålsenlig organisation och ett mer effektivt uppsök som framgångsfaktorer. Samtidigt tar rapporten upp områden där vi kan bli ännu bättre. Till exempel genom att utveckla samverkansformerna med stadsdelsnämnderna. Där är vi helt överens, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta: Det kommunala uppföljningsansvaret

·  Ca 10 %, 3500 ungdomar 16-19 år i Stockholm är dagligen aktuella för det kommunala uppföljningsansvaret.

·  Den nya revisionsrapporten visar en rad förbättringar sedan 2009:

o  Betydligt fler nås i dag jämfört med 2009. En mindre del, knappt 5 % (100) nås inte.

o  Intensifierat uppsökande verksamhet kvällstid per telefon och hembesök har bidragit till utvecklingen

o  Jobbtorgens stödinsatser för unga pekas ut som en orsak till den positiva utvecklingen.

·  2014 utökas det uppsökande arbetet gentemot målgruppen unga som varken studerar eller arbetar. Samverkan med lokala aktörer, Jobbtorg Stockholm och SDN stärks ännu mer.

Revisionsrapporten, Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1736789

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande över rapporten:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1736779


 Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222