Skip to main content

Hamilton (M): Stockholmsfadder skapar nya möten för nyanlända

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 06:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Stockholm behöver fler mötesplatser för många nyanlända invandrare och personer som har bott i Stockholm en längre tid. Stockholmsfadder är en ny satsning 2014 med ambitionen att öka förutsättningarna att skapa nya kontakter, lära känna en annan kultur och prata svenska. Målet är att minst 100 nya bekantskaper ska kunna etableras under 2014.

- Genom att nyanlända ges möjlighet till frivillig kontakt med en person som har bott i Sverige en längre tid hoppas vi kunna bidra till att öka integrationen i Stockholm, samtidigt som nya vänskaper kan skapas och nätverk kan knytas samman, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Personer som är minst 18 år, har goda kunskaper om Stockholm och talar svenska relativt obehindrat kan anmäla sig som Stockholmfadder. Nyanlända ska helst ha klarat av SFI kurs B för att kunna delta. Även familjer är välkomna att anmäla sig. Allt sker på ideell basis och deltagarna förväntas ställa sig bakom projektets värdegrund - allas lika värde, respekt och ömsesidighet.

- Det är glädjande att så många redan anmält sitt intresse för att bli adepter och mentorer. Det visar att stockholmarna är nyfikna på varandra och det är därför spännande att vi på detta sätt kan bidra till fler möten och ökad förståelse mellan människor med olika bakgrund, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Alla som anmäler intresse intervjuas för att kunna göra så bra matchningar som möjligt. Första mötet arrangeras av medarbetare inom Stockholms stad. Därefter är ambitionen att träffas tre gånger under de första två månaderna. Sedan sker en uppföljning för att se att det fungerar –matchningen är viktig för att skapa en ömsesidig kontakt där båda kan lära av varandra.

Fakta:
Idag har ungefär 50 personer anmält intresse för att bli faddrar – varav 36 hitintills har intervjuats.

Hittills har 18 nyanlända intervjuats för att bli adepter. Bara i april är ytterligare 26 intervjuer inbokade. Flera hundra har anmält intresse för att delta i projektet.

Staden anordnar matchningsmöte, där man ses tillsammans med vår samordnare Annika Rosbrink och börjar lära känna varandra. Sen är det upp till ”paret” att bestämma var, när och hur de ska ses – för att det ska fungera i sina liv och utefter sina intressen.

Personer som har saker gemensamt matchas, för att göra mötet så naturligt och givande som möjligt.

Stockholmsfadder bjuder även in alla deltagare till gemensamma aktiviteter, den första äger rum den 10 maj.

Projektet Stockholmsfadder har hittills fått till samarbete med Polismuséet där deltagarna får gratis inträde, samt 25 fribiljetter till Skansen, för att kunna erbjuda deltagarna att ta del av kultur och aktiviteter.

1 mnkr har avsatts i kommunfullmäktiges budget 2014 för projektet.

Mer information om projektet finns på stadens hemsida: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Integration-och-demokrati/Stockholmsfadder/

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222