Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Upprustat Högdalen centrum nyinvigt idag

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 14:02 CEST

Idag nyinvigde Ulla Hamilton (M) ett upprustat Högdalen centrum. Upprustningen har bestått av fysiska åtgärder med exempelvis ny belysning, målning, och nya papperskorgar men också av trygghetsåtgärder med ökad städning av Stockholmsvärdar samt en ökad väktarnärvaro.

- Hela Stockholm ska vara trygg och snyggt och därför är det glädjande att kunna nyinviga ett upprustat Högdalen centrum, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

- Samarbetet mellan trafikkontoret och centrumägaren Citycon är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan Stockholms stad och det lokala näringslivet som kommer stockholmarna till del genom ett attraktivare och tryggare Högdalen centrum, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Bakgrund:
Övergripande om samarbetsavtalet: Trafikkontoret i Stockholms stad har bidragit med Stockholmsvärdar, en ökad tömning av nya, utbytta papperskorgar, ökad maskinsopning. Citycon har rustat upp den fysiska miljön med ökad belysning, målning samt andra ändringar för att öka tryggheten på platsen. Citycon har även ökat närvaron av väktarpersonal som ett led i trygghetsarbetet samt arbetslett Stockholmsvärdarna vid centrumanläggningen.

Presskontakt och för bildmaterial:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222