Skip to main content

Hamilton (M): Varför tala om julbelysning i maj?

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 06:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M)

Svaret är enkelt -Julbelysningsprojektet #Stockholmsjul har varit framgångsrikt. Projektet har stärkt Stockholms varumärke nationellt och internationellt samt skapat en mer attraktiv och tryggare citykärna för stockholmarna. Över 80 % av de tillfrågade i en enkätundersökning upplevde att julbelysningen var attraktiv eller mycket attraktiv. Det visar Stockholms stads trafikkontors slutrapport #Stockholmsjul 2011-2013, som trafik- och renhållningsnämnden väntas godkänna på sammanträdet den 21 maj 2014.

- Rapporten är glädjande läsning. Det är roligt att julbelysningen både bidrar till en trevligare julstämning för stockholmarna och ökar marknadsföringen av Stockholm som turiststad. Det kan ju innebära att fler turister kommer hit även andra delar av året, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

#Stockholmsjul är ett samarbete med alla större fastighetsägare i City genom avtal med City i Samverkan. Tack vare samarbetet har julbelysningens omfattning ökat från 8 gator till 32 gator, platser och torg runtom i City. Projektet har under perioden också startat välgörenhetsinitiativet Stockholm värmer, tillsammans med SOS Barnbyar och Stockholms stadsmission.

- #Stockholmsjul är ett utmärkt exempel på hur samarbete med privata akörer kan skapa mervärde för många. Dessutom är det roligare att jobba tillsammans för att bidra till göra Stockholm attraktivt samtidigt som det ges möjlighet att bidra för att hjälpa de som har det svårt här och i andra länder , säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Trafik- och renhållningsnämnden gav vid sitt sammanträde den 14 december 2010 trafikkontoret i uppdrag att genomföra projektet Best Christmas in Scandinavia, senare omdöpt till #Stockholmsjul, för perioden 2011-2013.

Projektet innebär en satsning på julelysning i Stockholms city i samarbete med citys fastighetsägare. Även en ny strategi för julbelysning i city godkändes och innebar att organisationen City i samverkan tog huvudansvaret för planering, inköp och drift av jubelysningen på citys gator och platser.

City i samverkan har tecknat samarbetsavtal med alla större fastighetsägare i city: Vaskkronan, Hufvudstaden, AMF Fastigheter, Diligentia, Fabege, Jernhusen, SEB Trygg-Liv, Fastighetskontoret i Stockholms stad, Statens Fastighetsverk, Drottninggatans Föreninge, Humlegården, Atrium Ljungberg, Byggnadsfirma Olov Lindgren, DNB Vital Eiendom, Folksam, Stena Fastigheter, Axfast, Centrumfastigheter, AFA Fastigheter, Familjebostäder, Stockholms Byggnadsförening, Sturegallerian, Nowak och Wallenstam.

Projektet har möjliggjort ny julbelysning till flera gator, platser och torg i Stockholm City och har utökat från 8 gator till 32 gator, platser och torg – som exempelvis Sergels Torg, Biblioteksgatan och Norrmalmstorg.

Projektet har under december månad 2012 och 2013 genomfört intervjuundersökningar i Stockholm City där 600 besökare frågades om hur de upplever julbelysningen. Resultatet var mycket positivt, över 80 % upplevde att julbelysningen var attraktiv eller mycket attraktiv.

Julbelysningen har också en positiv inverkan på valet av Stockholm City som handelsplats, mer än 50 % tillskriver julbelysningen betydelse vid valet av handelsplats och 60 % skulle rekommendera ett besök i Stockholm för att titta på julbelysningen.

Totalt har trafikkontoret lagt 7,5 mnkr i projektet under perioden 2011-2013. Ökningen från budgeterade 6 mnkr beror i huvudsak på interna kostnader för elanslutningar, invigning, kommunikation, projektledning samt hyra av ett intelligent styrsystem för att sänka julbelysningens elförbrukning ytterligare.

Projektet har stärkt Stockholms varumärke och ger en kraftfull draghjälp för marknadsföring av Stockholm både nationellt och internationellt. Bara det samlade PR-värdet för projektet beräknas rejält överstiga kontorets investeringskostnad.

Under perioden har projektet startat initiativet Stockholm Värmer, ett nära samarbete med lokalt näringsliv och allmänhet för att skapa ett mänskligare Stockholm. Välgörenhetsinitiativet har haft två förmånstagare, SOS Barnbyar och Stockholms Stadsmission. Stockholms Stadsmission har julen 2012 uppnått det bästa insamlingsresultatet någonsin och är oerhört glada över att ha varit en av förmånstagarna för Stockholm Värmer.

Länk till tjänsteutlåtande samt bilagor till #Stockholmsjul 2011-2014 på Insyn: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1758341

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel- 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222