Skip to main content

Hamilton (M): Ytterligare en cykelmiljard till stockholmarna

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2014 09:31 CEST

Den historiska satsningen cykelmiljarden fortsätter även efter 2018. Det är ett av Moderaternas vallöften inför valet i höst. Under mandatperioden har trafik- och renhållningsnämnden investerat 418 miljoner i cykelinfrastruktur och i våras fattades beslut om närmare en halv miljard i cykelinvesteringar. Detta inkluderar bland annat nya cykelbanor på Lilla Västerbron och breddning av Skanstullsbrons cykelbana, 2000 cykelparkeringar, cykelåtgärder på Götgatan trafiksignaler och grön våg , beläggningsåtgärder, breddning av Skanstullsbron cykel jour och nya vägvisningsskyltar.

- I ett växande Stockholm med ett begränsat gatuutrymme är cykeln ett av stadens prioriterade transportmedel och tack vare cykelmiljarden kan vi förbättra cykelinfrastrukturen, parkeringar och övriga investeringar för att underlätta för fler stockholmare att använda cykeln. Detta vill vi fortsätta med och därför satsar vi nu på ytterligare en miljard på cykelinfrastruktur, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

En satsning som nyligen har färdigställts tack vare cykelmiljarden är Kymlingestråket, som förlagts mellan Rinkeby och Kista parallellt med nya E18, Kymlingelänken. Sträckan utgör ett av de prioriterade pendlingsstråken inom staden och binder samman Norra Järvastråket och Kista med befintliga cykelvägar i Rinkeby och Rissne och vidare in mot Stockholms innerstad.

- Kista är ett av stadens viktigaste och största företagsområden med stort potential för ökad arbetspendling. Det är glädjande att Kymlingestråket nu är färdigställt så att fler stockholmare får möjligheten att välja cykeln som pendlingsalternativ. Med en ny cykelmiljard kan vi satsa på än fler cykelprojekt och välkomnar därför alla inspel och förslag från stockholmarna på platser där cykelinfrastruktur behövs, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

  • I budgeten för 2012 beslutades att 1 miljard kronor skulle avsättas mellan år 2012 och 2018 i syfte att att bygga ut infrastrukturen för cykling i Stockholms stad. 
  • Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna utgör ryggraden i denna satsning.
  • Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 februari 2013 och är kopplad till cykelmiljarden.
  •  Moderaterna i Stockholms stad lovar ytterligare en cykelmiljard från år 2018 och alla förslag

Kymlingestråket: 

  • Kymlingestråket, ett helt nytt pendlingsstråk utmed E18 (Kymlingelänken)som binder samman Norra Järvastråket och Kista med befintliga cykelvägar i Rinkeby och Rissne och vidare in mot Stockholms innerstad. Kymlingestråket är förlagt mellan Rinkeby och Kista parallellt med nya E18, Kymlingelänken.
  • Kista har stor potential för ökad arbetspendling med cykel. När Kymlingestråket byggts ut förbättras framkomligheten för cyklister till och från Kista men också till övriga Järvaområdet.
  • Ambitionen är att restiden ska förkortas och därmed göra arbetspendlingen med cykel mer attraktivt.
  • Hela Kymlingestråket har fått en god standard med asfaltsbeläggning, ny belysning och bredden är genomgående fyra meter.
  • Placeringen av stråket är gjord för att minimera intrång i kulturreservatet. 

Tidigare genomförandebeslut bifogas http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1716213&rt=0&t=

Presskontakt: Moderaterna i Stockholms stad, 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222