Skip to main content

Hamilton och Fastighetsägarna Stockholm: Snö är inte avfall

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 17:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Fastighetsägarna Stockholm
Chef förvaltningsutveckling Per Forsling

Stockholm stad uppvaktar miljödepartementet för att diskutera hanteringen av snö i staden. Denna vinter och föregående har varit ovanligt snörika och detta har lett till problem då mycket snö måste forslas bort från staden. För att kunna hantera snön och klara säkerhet och tillgänglighet på gatorna vill staden utverka ett tillstånd att tippa snö i sjön och inte, som det är idag, återkommande behöva söka tillfälliga dispenser. Detta är också en viktig fråga för Fastighetsägarna som deltar i uppvaktningen.

– När vi får sådana här snömängder måste vi forsla bort den för att säkra framkomligheten och tillgängligheten för stockholmarna. Vi har tillstånd att sjötippa motsvarande ett drygt Globen och i år är taket snart nått. Det är lätt att inse att utan möjlighet att tippa i sjön skulle vi inte klara av att hålla Stockholm framkomligt en vinter som denna, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Fastighetsägare har ett stort ansvar att snöröja taken för att garantera säkerheten, det är stora mängder snö som skottas ner en snörik vinter. Enskilda fastighetsägare har ingen möjlighet forsla bort snön på egen hand och är beroende av ett bra samarbete med staden i den delen. Därför stöder vi förslaget att staden i ökad utsträckning ska kunna använda sjötippning de vintrar då det behövs, säger Per Forsling chef förvaltningsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

– Anledningen till att Naturvårdsverket beviljat oss dispens är att de gjort bedömningen att snö från vinterväghållningen inte medför någon olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vi tycker därför att man borde kunna behandla snö som fruset dagvatten istället för avfall och därmed ha ett miljötillstånd för att tippa snö, och ett sådant ska naturligtvis förenas med säkerhetsåtgärder och noggrann provtagning, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

På länk nedan finns promemoria från trafikkontoret som pekar ut de problem kontoret ser i dagens regleringar och lagar samt hur de slår mot förutsättningar för snöröjningsarbetet i Stockholms stad.

http://dl.dropbox.com/u/11424959/110222%20PM%20l%C3%A4gesrapport.pdf

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument