Skip to main content

Hamilton/Samuelsson: Bättre kontroll av uteserveringars tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 06:05 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Bitr. socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD)

Stockholm får hundra nya uteserveringar varje år. Trafikkontoret redovisar nu det uppdrag som gavs av nämnden på hur kontoret bättre ska kunna följa upp att kraven på tillgänglighet till serveringarna följs.

– Uteserveringar är ett trevligt inslag i Stockholm som uppskattas av många. Jag tycker att de är ett viktigt inslag på stadens gator, men de måste var tillgängliga för alla. Därför gav vi trafikkontoret i uppdrag att titta närmre på hur efterlevnaden kan kontrolleras och dokumenteras noggrannare. Jag tycker att förslaget som nu presenteras för nämnden är bra, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Stadens alla nämnder och styrelser har ansvar för att förbättra tillgängligheten. Uteserveringar har nämnts som ett problemområde. Därför välkomnar jag att trafikkontoret skärper tillsynen av uteserveringarna, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd med ansvar för frågor som gäller tillgänglighet.

Förslaget som redovisas för nämnden innebär att villkoren preciseras i form av ett anslag. Detta gör det tydligare för såväl restauranginnehavare som gäster vad som gäller. Anslaget kan sedan användas av restaurangen/kaféet för att visa att de uppfyller de villkor som ställs av Stock holms stad på en uteservering. Kontroll på uteserveringarna ska ske minst en gång per säsong och vid anmälda misstänkta missförhållanden.

Presskontakt:
För kontakt med Ulla Hamilton (M):
08-508 29 222, pressjour (M) i stadshuset

För kontakt med Ewa Samuelsson (KD):
076-12 29 911, Markus Nyman, borgarrådssekreterare

Fakta tillstånd för uteserveringar i Stockholms stad:


  • För att placera en uteservering på offentlig plats krävs polistillstånd. Polistillstånd handläggs av polisen, men samtliga ärenden remitteras till kommunen om kommunen är markägare. Trafikkontoret kan för kommunens del i sitt yttrande dels avstyrka ianspråktagandet, varvid tillstånd ej får medges, eller i yttrande tillstyrka ett polistillstånd. I sambandet med tillstyrkan har kommunen rätt att ställa villkor för upplåtelsen.
  • I gällande policy för uteserveringar i Stockholms stad tydliggörs bland annat att de ska vara tillgängliga för alla och att uppbyggnader bara undantagsvis tillstyrks.
  • Stadsmiljön ska också beaktas vid möblering och utformande av avgränsning av en uteservering, liksom möjligheten att städa kring uteserveringen så att risken för skadedjur minimeras.

 

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222