Skip to main content

Internet för alla - även hemlösa

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:01 CET

Under 2008 och 2009 har Stiftelsen Hotellhem i Stockholm drivit ett projektet Internet för alla - även hemlösa, med hjälp av .SE.  Projektet syftade till att ge hemlösa utbildning i Internetanvändande och erbjuda en e-postadress. Nu permanentas utbildningen som en del av en "Bo-skola" som erbjuds samtliga hyresgäster inom Stiftelsen Hotellhem.
- Vi vill genom projektet ge hemlösa en möjlighet att använda Internet för att på så sätt ge dem verktyg att bli mer delaktiga i samhället. En stor del av de tjänster och den samhällsinformation som stockholmarna behöver går att nå via nätet. Det känns naturligt att även människor som haft sociala problem får information och utbildning för att kunna ta del av dessa möjligheter. Det här ger dem bättre förutsättningar att själva förbättra sin egen situation, säger Hanna Broberg som är ordförande i Stiftelsen Hotellhem.   Nio färdigheter ingick i kursen: surfa och söka på webben, göra inloggningar, mejla och sköta mejlkonto, skriva, spara och skicka vidare dokument, spara på externa (USB-)enheter, känna till bloggar och chattsidor, känna till sidor med privatekonomisk information, söka information på myndighetssidor samt skaffa e-legitimation. Drygt 95 deltagare har fått en grundläggande kunskap om datorer och internet samt en fast e-postadress.   Målet har varit att deltagarna ska kunna hantera samhällstjänster som bostadskö, skuldsanering och kontakt med myndigheter som socialsekreterare, försäkringskassa och arbetsförmedling. Men även att söka efter nyheter och information på nätet, samt bygga upp kontakten med sina anhöriga. Dessutom ska projektet ge personalen vid Stiftelsen Hotellhem ett bättre verktyg att hantera sitt vidare uppdrag: att bidra till att hyresgästerna kan skaffa sig ett eget boende på den öppna bostadsmarknaden.   - Endast 20-30 procent av de hemlösa använder internet idag och så länge de inte ges möjlighet att lära sig så hamnar de allt längre utanför samhället. Genom att lära sig använda datorn och få tillgång till en e-postadress och att därmed vara kontaktbar för anhöriga öppnas helt nya möjligheter för dessa personer, säger Hanna Broberg.   Projektet ”Internet för alla - även hemlösa” initierades under 2008 tillsammans med .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som gav 594 000 kronor till utbildning och projektledning. Stiftelsen Hotellhem satsade dessutom cirka 400 000 kronor i ett tjugotal nya datorer samt ombyggnad av arbetsplatser.  
Stiftelsen Hotellhem är Stockholms stads bostadssociala resurs för de personer som har svårt att få en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. Stiftelsen har idag över 2 000 lägenheter på 18 anläggningar runt om i Stockholm med koncentration på innerstaden och söderförort.   www.hotellhem.se Mer information: Hanna Broberg, telefon070-777 0450