Skip to main content

Ja till kameraövervakning i Järva

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2017 16:16 CET

Länsstyrelsen i Stockholm har idag gett Polisen rätt att kameraövervaka de centrala delarna av stadsdelarna Husby, Rinkeby och Tensta under fem år framöver.

- Det är oerhört positivt att Polisen nu får de nödvändiga tillstånden för att kameraövervaka några av de mest brottsutsatta platserna i Stockholm. Jag hade gärna sett att tillståndet hade gällt tills vidare, men beslutet är ett stort steg i rätt riktning för att öka tryggheten på Järva, säger Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i en kommentar.

- Tensta, Husby och Rinkeby är alla särskilt utsatta områden. Kamerorna kommer öka tryggheten här och hjälpa Polisen i deras brottsförebyggande och brottsuppklarande arbete. Kameror är dock såklart inte det enda medlet som behövs för att minska brottsligheten och öka tryggheten i dessa stadsdelar. Utöver kameror behövs en synlig och närvarande polis och ett förbättrat brottsförebyggande arbete. Moderaterna vill även se ordningsvakter i exempelvis Tensta centrum, vilket vi föreslagit i stadsdelsnämnden, fortsätter Ole-Jörgen Persson.

- Ansökningsförfarandet gällande kameraövervakning måste dock förenklas kraftigt framöver. Moderaterna vill se ett förfarande där Polisen genom en anmälan till Länsstyrelsen själva kan besluta om kameraövervakning i särskilt brottsutsatta områden. Det är nu upp till riksdagen att säkerställa att detta kan komma på plats framöver, avslutar Persson.

Fakta:

Polismyndigheten beslutade den 12 maj 2017 om kameraövervakning av Tensta centrum i Stockholm till den 9 juni 2017 med stöd av 11 § i kameraövervakningslagen (2013:460). Den 9 juni 2017 ansökte Polismyndigheten om tillstånd till kameraövervakning av områdena hos Länsstyrelsen. Ansökan avser totalt 23 kameror som sitter uppsatta på 14 platser och ska övervaka gator och torg runt Tensta centrum. Enligt ansökan ska kameraövervakning med bildinspelning ske dygnet runt. Ljudcensorer som kan detektera skottlossning, men inte andra ljud som exempelvis människors samtal, ska också användas för att styra övervakningen. Polismyndigheten ansöker i första hand om ett tillstånd som gäller tillsvidare och i andra hand om ett tillstånd under fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Syftet med övervakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott. Kamerorna ska också ge bättre förutsättningar för att effektivt leda och fördela de polisiära resurserna och öka den upplevda som faktiska tryggheten i Tensta samt komplettera övrigt polisiärt arbete.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222