Skip to main content

Järkeborn: Södermalm öppnar en tillfällig förskola med plats för barnen på förskolan Lilla Ny

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2011 09:48 CET

Ordförande Södermalms stadsdelsnämnd, Christoffer Järkeborn (M)

I avvaktan på en mer permanent lösning för barnen på Lilla Ny öppnar nu Södermalms stadsdelsförvaltning en förskola med plats för upp till drygt 40 barn i tillfälliga lokaler på Rosenlundsgatan 44.

– Det känns bra att vi i denna svåra och ovanliga situation har agerat snabbt och kan erbjuda de föräldrar som vill plats på en tillfällig förskola, säger Christoffer Järkeborn (M), ordförande Södermalms stadsdelsnämnd.

Södermalms stadsdelsförvaltning har följ utvecklingen på Lilla Ny sedan december då utbildningsförvaltningen riktade skarp kritik mot förskolan. Sedan mitten på februari då utbildningsförvaltningen föreslog att återkalla godkännandet, har stadsdelsförvaltningen planerat för att kunna ge de föräldrarna som vill på Lilla Ny ett konkret alternativ.

Förskolechef blir Lotta Rajalin och hon arbetar nu med att iordningställa lokalerna och att rekrytera personal. Förskolan kommer senast att öppnas den 15 mars. Beroende på hur rekryteringen går och hur många barn som går med över kan öppnandet komma ske upp till en vecka tidigare.

För mer information:
Christoffer Järkeborn (M), ordförande Södermalms stadsdelsnämnd
070-995 15 67

Alla föräldrar på förskolan Lilla Ny är inbjudna till ett informationsmöte ikväll och de kommer då att få mer veta mer om förslaget.

Bakgrund och fakta
Genom ett ordförandebeslut idag tisdag 1 mars har utbildningsnämnden återkallat huvudmannens godkännande som anordnare av enskilt driven förskola. Motivet finns beskrivit i underlaget till beslut och kan sammanfattas på följande sätt

• bristande barnsäkerheten i förskolan

• verksamheten äventyrar vissa barns utveckling

• förskolan kan inte tillgodose enskilda barns behov

Situationen på förskolorna som bedrivs av Förskolan Lilla Ny AB är inte acceptabel enligt utbildningsförvaltningen. Beslutet kan överklagas vilket kan innebära en process som pågår i flera år innan avgörande sker.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222