Skip to main content

Järva förebild för Hållbara Städer

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 19:17 CET

Under fredagen samlades Stockholms stads tjänstemän från bland annat Svenska Bostäder, miljöförvaltningen och trafikkontoret, för att starta arbetet med Järvaprojektet inom ramen för regeringens initiativ Hållbara Städer. Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) hälsade välkommen till mötet. Stockholm och Järva valdes ut bland 24 ansökningar om investeringsprojekt i landet. Enligt Peter Örn som leder delegationen var det tre tunga skäl som låg bakom. För det första, att det handlar om ombyggnad och upprustning av miljonprogram. För det andra, att projektansökan visade på ett helhetstänk där energieffektiviseringar har stor tyngd. För det tredje, att delaktighet och inflytande från de boende betonas starkt.

– Målsättningen för energieffektiviseringarna är unikt och tufft. Vi ska gå från 188 kwh/kvm till 88 kwh/kvm. Det innebär ett starkt bidrag till stadens miljömål. Gör vi något riktigt bra av detta öppnas möjligheter för export av vårt kunnande och för de entreprenörer som kommer att vara med i arbetet. Järva ska vara en förebild både nationellt och internationellt, säger borgarrådet Joakim Larsson (M).

– En tredjedel av Europas byggnadsbestånd står för samma utmaningar som miljonprogramshusen i Järvaområdet – vi har ögonen på oss, låt oss nu göra något riktigt, riktigt bra, säger borgarrådet Joakim Larsson (M). 

Presskontakt:Oliver Carrà, 076-12 29 202Pressekreterare hos Joakim Larsson

Bakgrund:Hållbara städer beviljade i slutet av förra året tre kommuner i landet investeringsstöd. Stockholms stad beviljades 55 290 000 kronor i investeringsstöd för Stockholm Järva. Umeå kommun beviljades 33 670 000 kronor i investeringsstöd för Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen. Malmö stad beviljades 29 740 000 kronor i investeringsstöd för Hållbar stadsutveckling Malmö - från Öst till Väst (HS Malmö).