Skip to main content

Joakim Larsson/Christoffer Järkeborn (M): Stort steg framåt för 820 bostäder på Södermalm

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 08:00 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M)

Stadsdelsnämnen Södermalms ordförande Christoffer Järkeborn (M)

820 nya bostäder varav cirka 400 hyresrätter möjliggörs nu i ett attraktivt läge på Södermalm. Det står klart efter att Exploateringsnämnden i Stockholms stad vid sitt sammanträde igår den 18 oktober tagit ställning till nya, ändrade villkor för markanvisningar inom fastigheterna Persikan 5 och Södermalm 11:23 på Södermalm i Stockholm.

– Det känns mycket bra att staden nu kan gå vidare med projekteringen av 820 viktiga bostäder varav 400 hyresrätter i ett mycket attraktivt läge, säger exploateringsnämndens ordförande borgarrådet Joakim Larsson (M).

Genom att omförhandla villkoren med bostadsrättsbyggarna i projektet får staden ekonomi i projektet, något som varit en förutsättning för att kunna gå vidare i processen.

– Vi välkomnar att kvarteret Persikan som projekt nu går vidare. Många vill bo på Södermalm och de nya 820 bostäderna som projektet innebär är ett välkommet tillskott i stadsdelen, säger Södermalms stadsdelsnämndsordförande Christoffer Järkeborn (M).

Grafik som visar kvarterets struktur återfinns på länk:
https://www.dropbox.com/s/a1bi1hs9o0sc545/121019%20grafik%20persikan.jpg

Beslutet i korthet:

  • Totalt omfattar projektet 52 procent bostadsrätter och 48 procent hyresrätter.
  • Totalt 820 lägenheter. Beräknad byggstart är 2017.
  • Bland de bolag som har markanvisning i projektet finns kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder AB (115 lgh), Stockholmshem (100 lgh), Folkhem (80 lgh), Veidekke (65 lgh( och JM (125 lgh).
  • Villkorsförändringarna rör de bostadsbyggare som vill bygga bostadsrätter i projektet.

För att ta del av tjänsteutlåtandena till underlag för beslut för Exploateringsnämnden vid sammanträdet i dag den 18 oktober besök länk:
http://insyn.stockholm.se/insynTransFrame.aspx?id=42&nodeid=518114
Bilaga 1 till ärendet återfinns på länk:
http://insyn.stockholm.se/exploatering/document/2012-10-18/Dagordning/16/16%20Bilaga%201.pdf 

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222