Skip to main content

Joakim Larsson: En trygg äldreomsorg i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 15:03 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

– För mig är det viktigt att stockholmarna känner sig trygga med att bli gamla i Stockholm och att stockholmarna känner sig trygga i den omsorg som ges. Stadens äldreomsorg ska ge äldre bättre förutsättningar för ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.

Det säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) i en kommentar till finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad 2011 med inriktning för 2012 och 2013 som presenterades i dag.

Budgeten rymmer en rad satsningar inom området äldreomsorgen, bland annat på demensvården och på en parboendegaranti. Arbetet med kvalitetshöjningen av äldreomsorgen och valfrihetsreformerna kommer att fortsätta och äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) kommer att inleda ett långsiktigt arbete med att utveckla verksamheter i dialog med de äldre, medarbetare, anhöriga och andra aktörer som verkar inom äldreomsorgen.

– En spännande satsning i budgeten för 2011 är så kallade aktivitetsinsatser. Ännu fler äldre ska nu få möjlighet att komma ut på en promenad, uträtta ett ärende eller exempelvis gå på galleri. Det innebär att stadsdelsnämnderna ska erbjuda unga och korttidsarbetslösa möjlighet till tillfälliga arbeten, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Jag kommer också att verka för att öka tryggheten i boendet. Vi kommer successivt att genomföra en nyckelfri hemtjänst och arbeta aktivt med att öka brandsäkerheten. Brandsäkerheten ökas genom att installera sprinklers och spisvakter i äldreboenden och genom att vi utvidgar arbetet med förebyggande brandinformation, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare hos Joakim Larsson (M)
08-508 29 202, vidarekopplad till mobiltelefon

Moderaterna i Stockholms stad