Skip to main content

Joakim Larsson (M): Idag invigdes nya korttidsboendet Pensionat Nytoget

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 15:08 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Idag har Stockholms stads äldreborgarråd Joakim Larsson invigt ett nytt korttidsboenden för äldre, Pensionat Nytorget. I sju lägenheter ska demenssjuka äldre som vårdas av en anhörig i hemmet under perioder kunna få vård och omsorg av specialutbildad personal.

- Vi har sett att anhöriga till demenssjuka äldre som är i stort behov av avlastning ändå tvekar att låta maken eller makan bo på korttidsboende i perioder. Pensionat Nytorget har särskild vikt lagts vid att skapa en hemlik miljö och att specialutbilda personalen inom demenssjukdom för att både den äldre och den anhörige ska kunna känna sig trygga med att få bästa möjliga omvårdnad, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

På Pensionat Nytorget finns sju lägenheter speciellt för demenssjuka. Södermalms stadsdelsnämnd öppnar även ett korttidsboende på Kulltorps vård- och omsorgsboende på Tantogatan 19, där det finns nio platser för somatiskt sjuka och fem för demenssjuka.  

- Många anhöriga vill kunna ha sin demenssjuka make eller maka hemma om det är möjligt, och då kan det behövas avlastning då och då. Anhöriga till äldre gör en enorm insats och detta är ett sätt att stödja dem så att de också kan känna att de orkar med vardagen och få en höjd livskvalitet, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Fakta:
Stockholms stad la särskilt fokus på anhöriga i budgeten för 2013. Bland annat öronmärktes tre miljoner kronor för anhörigföreningar som stödjer anhöriga till demenssjuka. De extra pengarna ska göra det möjligt för anhörigföreningarna att utöka sin verksamhet och pröva nya arbetssätt. Huvuduppgifterna ska vara att ge anhöriga kunskaper om demenssjukdomars förlopp och skapa nätverk och mötesplatser för anhöriga som är i behov av att träffa andra i samma situation.

Presskontakt:
Aaron Korewa finansroteln, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

 


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222