Skip to main content

Joakim Larsson (M)/ Ole-Jörgen Persson (M): Över 20 miljoner kronor satsas i ytterstaden

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 06:00 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Stockholms stad
Gruppledare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson (M)

I dag fattar kommunstyrelsen beslut om ytterligare satsningar inom ramen för Järvalyftet. I Spånga-Tensta läggs 10 miljoner kronor på trygghetsarbete och totalt handlar det om 21,6 miljoner kronor som fördelas till stadens långsiktiga arbete för att stärka ytterstadsdelarna i Västerort och Söderort.

– Att uppleva trygga stadsmiljöer som inbjuder till att röra sig i sin stadsdel och delta i vardags- och samhällsliv är ett av de vanligaste önskemålen vi möter bland stockholmarna i ytterstaden. Bland satsningarna i Tensta märks nu särskilt 2,5 miljoner kronor till trygghetsvärdar och lika mycket till Järva rent och snyggt, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– En dryg miljon kronor går till lovaktiviteter och arbetet med Samtidigt först – en särskild metod utvecklad i Spånga-Tensta för att fånga upp ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet och framtida utanförskap. Sedan vi började arbeta aktivt med ungdomarna på skolloven har brottsligheten i Tensta sjunkit med drygt 40 procent, säger Ole-Jörgen Persson, gruppledare (M) i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. 

21,6 miljoner kronor fördelas till ytterstadsarbetet i tertialrapport 1 vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde. Här är hela listan:

Medel för projekt inom ytterstadsarbetet

Stadsdelsnämnd Spånga Tensta
Lovaktiviteter 2013 -0,8
Trygg i Tensta -3,0
Samtidigt Först -0,3
Utökat samarbete med föreningar i Tensta och Hjulsta -0,6
Extra insatser för att jobba med trygghet och aktiviteter -0,4
Trygghetsvärdar i Tensta -2,5
Järva rent och snyggt 2013 -2,5

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
Utöka budget och skuldrådgivning -0,3
Förstudie likt FAMNEN -0,2

Stadsdelsnämnd Farsta
Förstudie Hästhagen -0,1
Tillsamman med idrottsnämnden och utbildningsnämnden aktiviteter inom ramen för idrotts- och hälsoprofilen -0,3
Tillsamman med idrottsnämnden och utbildningsnämnden arbeta med ung livserfarenhet -0,4

Stadsdelsnämnd Skärholmen
Insatser mot våld i nära relationer -0,8

Arbetsmarknadsnämnden
Fastighetsskötarutbildning -0,3
Rekryteringsmässa på Järva -0,6

Idrottsnämnden
Lilla Kistaloppet och ungdomsverksamhet -0,3
Idrottssatsning Järva läsåret 2013-2014 -4,3

Kulturnämnden
Fortsatt drift av Kulturskolan Blå Huset i Tensta -1,7

Utbildningsnämnden
Stockholm Business Region/Development Drivhuset
Entreprenörsfrämjande insatser Söderort -0,3

Summa -21,6

Se budgetjusteringarna i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

 


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument