Skip to main content

Joakim Larsson (M): Sätra vård- och omsorgsboende blir Silviahemscertifierade

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:54 CET

Idag blir Sätra vård- och omsorgsboende, Skärholmen, Stockholms första kommunala vård- och omsorgsboende med Silviahemscertifiering. Silviahemmet har utbildat all personal och ledning på boendet. Utbildningen ger de anställda rätt verktyg för att, oavsett sjukdomsgrad, ge högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom.

- Demensvård är mer än ett sätt att arbeta, det handlar om att möta och se den enskilda individen och dess anhöriga. Att se hela människan och inte bara sjukdomen. Stockholm stad satsar mycket på utbildning och kunskapsökning kring demenssjukdomar. Alla som kommer i kontakt med en demenssjuk person behöver utbildning i hur man ska agera och bemöta personerna och deras anhöriga , säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen och att stimulera till fortsatt kompetensutveckling och regelbunden reflektion. Certifieringsmodellen är ett klart vinnande koncept som passar in i all modern och kvalitativ äldreomsorg, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker och verksamhetschef på Silviahemmet.

Fakta:

Invigning sker idag, torsdag 5 december kl. 13.30, Sätra vård- och omsorgsboende, Frösätrabacken 7C, Skärholmen

Program:

Skärholmens stadsdelsnämnds ordförande Jan Jönsson invigningstalar kl. 13.30 följt av tal av äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) och Silviahemmets verksamhetschef, Wilhelmina Hoffman.

Invigningen avslutas kl. 16.00

Beskrivning av Silviahemmet: Silviahemmet arbetar med utbildning för demensvård av högsta kvalitet sedan 1996. Idag finns i samarbete med Sophiahemmet Högskola 417 Silviasystrar, undersköterskor som specialiserat sig på  demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Likaså finns 147 Silviasjuksköterskor och  i samarbete med Karolinska Institutet är 12 läkare i landet just nu under utbildning till Silvialäkare.

H.M.Drottningen är grundare av Silviahemmet och arbetar sedan starten som ordförande i stiftelsen.

Silviahemscertifiering betyder att alla på enheten genomgått utbildning i demensvård för högsta livskvalitet utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.  Certifieringsprocessen innebär en trestegsmodell med kontinuerlig uppföljning. Certifikatet gäller för tre år och förnyas om villkoren då är fortsatt uppfyllda.

Presskontakt: Tobias Nässén, 076-12 29 202

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222