Skip to main content

Joakim Larsson (M): Specialisering av hemtjänsten ökar kvaliteten för de äldre

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 06:00 CEST

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

En ny utvärdering gjord av Stockholms stads äldreförvaltning visar att de extra 10 miljoner kronor i statsbidrag som tilldelats för specialisering av hemtjänsten har gett effekt i verksamheten. Mer utbildning och handledning till personalen har bland annat gjort att de kan upptäcka demenssjukdomar tidigare och anpassa omvårdnaden efter de särskilda behoven, något som gör att den äldre kan vara trygg hemma längre.

- I dag är trenden att många äldre vill bo kvar hemma. Det ställer allt högre krav på hemtjänsten som behöver kunskap att förstå behoven och ge den äldre rätt bemötande, särskild vid demenssjukdom, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Strävan måste hela tiden vara att möta den äldres egna önskemål. Med rätt stöd och omvårdnad kan den som vill bo kvar hemma känna sig trygg och ha en fungerande vardag på sina egna villkor längre, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Ärendet i sin helhet redovisades för äldrenämnden nu i juni: http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2013-06-11/Dagordning/15/15.%20607-257-2013%20Medel%20f%C3%B6r%20utveckling%20av%20specialiserade%20hemtj%C3%A4nstgrupper%20%C3%A5r%202012.pdf


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222