Skip to main content

Joakim Larsson (M): Unik stockholmsmodell förebygger dödsbränder hos äldre

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 06:00 CET

Äldre och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Äldreförvaltningen har sedan 2012 samarbetat med Storstockholms Brandförsvar för att identifiera och eliminera risker för dödsbränder hos äldre. Projektet har utvärderats positivt och samarbetet kommer att fortsätta under 2013. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu uppmärksammat detta arbetssätt och vill sprida det till kommuner över hela landet.

Nio av tio dödsbränder inträffar i hemmet. Bland bränder som leder till insatser från räddningstjänsten är personer över 65 år överrepresenterade som grupp.  

- Trots att det finns många tekniska lösningar för att förhindra brand är det oftast bara brandvarnare som finns i hemmen. Om vi identifierar behoven kan man förebygga dödsbränder som exempelsvis beror på sängrökning med hjälp av portabel sprinkler, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Målet är att är att antalet bostadsbränder och dödsbränder hos äldre ska minska. Samtidigt ska medvetenheten om brandrisk och tekniska lösningar öka hos personalen inom äldreomsorgen.

- Även ett brandtillbud som inte leder till några fysiska men kan vara en obehaglig upplevelse som den drabbade behöver stöd för att bearbeta. Här kopplas äldreomsorgen in. Både för att finna tekniska lösningar men också för att på andra sätt se till att den äldre fortsatt känner sig trygg i hemmet, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Det unika samarbetet mellan Stockholms stads äldreförvaltning och Storstockholms brandförsvar återredovisas för äldrenämnden vid sammanträdet tisdagen den 19/2.

Se ärendet i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument