Skip to main content

Joakim Larsson: Öarna - det vinnande arkitektbidraget för ny begravningsplats på Järvafältet

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:05 CEST

Ytterstads- och bostadsbolagsroteln, Stockholms stad
Ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Den internationella arkitekttävlingen för en ny begravningsplats och ceremonilokal på Järvafältet är nu avslutad. Vinnarbidraget heter Öarna, ritad av arkitekt Kristine Jensens Tegnestue och arkitekt Poul Ingemann genom Kristine Jensen, Line Krath, Anna Rämert och Poul Ingemann. Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd med ansvar för Stockholms stads kyrkogårdar, presenterade vinnaren tillsammans med juryns ordförande stadsarkitekt Per Kallstenius och förvaltningschef Mats Larsson. Prissumman är satt till 300 000 kronor.

– Det finns ett stort behov av nya gravplatser i Stockholm och den nya gravplatsen är inte knuten till någon kyrka utan inrymmer stockholmare med olika trosuppfattningar. Begravningsplatsen ska även bli en mötesplats med park och promenadstråk och en god koppling mellan norra och södra sidorna av Järvafältet. Det blir en fantastisk plats för nya möten mellan människor och kommer att kunna skapa identitet och självkänsla för Järvaborna, säger borgarrådet Joakim Larsson (M).

– Tävlingen har rönt mycket stort nationellt och internationellt intresse. 111 förslag från hela världen har kommit in. Ett stort tack till alla tävlande som lagt ned så mycket kraft, energi och arbete, säger borgarrådet Joakim Larsson (M).

Juryns motivering:

"Ett mycket vackert och inkännande gestaltningskoncept som med hjälp av tydliga formelement, men utan stora åthävor, ger platsen karaktär och identitet som begravningsplats. Förslaget bygger vidare på det befintliga kulturlandskapet med stegvisa tillägg på platsens och landskapets villkor. Det finns en stor konstnärlig känslighet i handlaget och en ödmjukhet inför platsen och uppgiften vilket ger förtroende inför fortsatt utveckling av projektet."

Det vinnande bidraget finns på http://www.arkitekt.se/s59554

För kontakt med Joakim Larsson, ring Moderaternas pressjour: 08-676 81 80

Bakgrund

Den blivande begravningsplatsen är för Stockholms nordvästsektor en satsning av motsvarande strategisk betydelse och långsiktighet som för Skogskyrkogården på den södra sidan av staden. Skogskyrkogården, som sedan 1994 finns med på Unescos världsarvslista, började också i en öppen arkitekttävling som Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz vann.

Utställningen har visats för allmänheten under våren. Alla stockholmare, särskilt boende och verksamma i Järvaområdet, har kunnat tycka till om förslagen.

Att bygga en begravningsplats är en lång process som löper över flera decennier och syftet med arkitekttävlingen är bland annat att fånga in förslag som kan utgöra grund för vidare bearbetningar. En fullt utbyggd begravningsplats omfattar ca 25-30 hektar. Utbyggnaden ska ske i etapper och den första etappen utgörs av ca 5 hektar.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området kommer att starta nu när tävlingen är avgjord. Det första steget i detaljplaneringen är ett program där ett antal frågor kommer att prövas som bland annat handlar om platsens disposition, tekniska förutsättningar, infrastruktur, angörning och tillgänglighet med mera.

Kulturvärden och miljöaspekter som buller, vattenfrågor och naturvärden kommer också att behandlas i detaljplaneprogrammet. Sedan följer en samrådsprocess med boende, sakägare och andra intressenter och synpunkterna från samråden ska vägas in i den fortsatta processen.

Detaljplanearbetet beräknas pågå under 2010-2011 och ny detaljplan beräknas tidigast vinna laga kraft under 2012. Planering, projektering och byggande av en första etapp tar därefter vid och första gravsättning kan tidigast ske under 2014-2015.

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.