Skip to main content

Joakim Larsson på DN STHLM debatt: Nu ska vi göra allt för att förhindra att äldre far illa

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 09:43 CET

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Den senaste tidens rapportering om hur äldre far illa på ett antal äldreboenden lämnar få människor oberörda. Människor ska känna sig trygga med att de får högkvalitativ vård och omsorg när de behöver den. Den oro som äldre och anhöriga gett uttryck för visar att situationen måste tas på stort allvar. Vi politiker, och även aktörerna inom äldreomsorgen, såväl kommunala som privata, behöver nu växla upp arbetet för att återupprätta förtroendet där det brister.”.

Det skriver äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) på DN STHLM debatt i dag. Där beskriver Joakim Larsson stadens övergång till kvalitetsupphandlingar under förra mandatperioden, men också stadens gemensamma modell för uppföljning och tillsyn som finns på plats sedan 2006.

För att ta del av hela artikeln, följ länk:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nu-ska-vi-gora-allt-for-att-forhindra-att-aldre-far-illa

Joakim Larsson fortsätter i artikeln:

”För att förbättra och utveckla detta tillsyns- och uppföljningsarbete behöver vi öppna upp för dialog med såväl äldre som anhöriga, verksamhetschefer och medarbetare. Ju tidigare vi kan identifiera problem i en verksamhet desto större är chansen att vi kan åtgärda de brister som kan uppstå. Vi ska göra allt vi kan för att inte fler verksamheter ska brista i den utsträckning som det har rapporterats om den senaste tiden.”

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222