Skip to main content

Johanna Sjös anförande i budgetfullmäktiges förskoledebatt den 24-25 november

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 17:47 CET

Finansroteln, Stockholm Stad

Johanna Sjö, tillträdande gruppledare i utbildningsnämnden

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD 24-25 NOVEMBER

JOHANNA SJÖS ANFÖRANDE I FÖRSKOLEDEBATTEN

Det talade ordet gäller.

Missbruk av alkohol, tobak och droger. Bristande ansvarstagande, arbetslöshet och en benägenhet att lösa problem med våld. Destruktivt beteende och utanförskap.

Allt detta vill vi stävja. Och då gäller det att börja från början och bygga upp skyddsfaktorer och ansvarstagande för framtidens stockholmare. Och då finns ingen enskild satsning – utanför föräldrarnas ansvar – som är bättre än Stockholms förskolor.

Förskolan har ett viktigt uppdrag i att bidra till att göra framtidens stockholmare till starka, självständiga och lärande individer. Genom en pedagogisk verksamhet med lärande på lekens grund läggs basen för ett livslångt lärande, och ett livslångt utvecklande.

Och det görs mycket på detta område för att höja verksamheten, både för barnen och för personalen. Språkutveckling, matematik, natur och kultur ligger i fokus för det breda utvecklingsarbetet.

För barnen innebär detta ett lekfullt närmande av ett väl utvecklat språk och en förståelse för matematik som är välbehövlig – svenska elever har halkat efter på dessa områden under senare år och det är därför mycket viktigt med denna satsning.

Även en förskola med natur och kultur i fokus kommer att vara viktigt framöver. Genom ett medvetet miljöarbete på förskolan, får de små barnen en modern miljöförståelse redan från början. En pedagogik med fokus på kultur bidrar också till att göra barnen, till hela människor med bättre möjlighet att förstå sin omgivning, samtidigt som det ger barnen givande upplevelser.

För personalen finns ambitiösa satsningar på kompetensutveckling – i alla lägen. Pedagogisk grund- och vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare. Och fortbildning med inriktning på barns språkliga och matematiska utveckling.

Fler möjligheter för förskollärare att delta i forskning, forska utifrån sin praktik och stärka sin forskningskompetens.

Och för att hela verksamheten ska fungera, och de strålande kuggarna som personalen utgör ska haka i varandra som i ett väloljat maskineri, ska förskolans chefer erbjudas kompetensutveckling så att de får förutsättningar att leda verksamheterna på bästa sätt.

Så gör vi fortsatt Stockholms förskolor till attraktiva arbetsplatser, så att vi får bra medarbetare som vill jobba med våra barn och bidrar till att göra deras framtid så ljus som bara är möjligt.

För medarbetarna är nyckeln till en bra verksamhet. Och en bra verksamhet i förskolan lägger grunden till ett bättre samhälle – där färre hamnar utanför, där självkänsla och kunskap följer från barndomen upp till vuxenlivet och där utanförskap är det som är satt på undantag.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222