Skip to main content

Kevius/Larsson: Stockholms Tennishall blir kvar på Kungsholmen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:01 CET

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M)

Stockholms tennishall (Janne Lundqvist tennishall) blir kvar på Kungsholmen, med en förändrad gestaltning som gör att hallen bättre smälter in i Kristinebergs strandpark. Det meddelades vid en pressträff i dag där stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M), exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M), Björn Borg samt representanter för tennishallen medverkade.

– Nu finns en lösning som gör att tennishallen kan vara kvar på Kungsholmen. Verksamheten är mycket uppskattad av stockholmarna och har 2 500-3 000 besökare per vecka. Förslaget till ny utformning som får hallen att smälta in i Kristinebergs strandpark är mycket intressant, säger stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Det känns bra att nu finna en lösning på den plats där tennishallen varit etablerad under lång tid. Vi har undersökt flera olika placeringar som inte kunnat realiseras. Nu kan alla de som nyttjar tennishallen äntligen få besked, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

För att ladda ned arkitektbilder på förslaget på ny lösning för tennishallen besök länk:
http://dl.dropbox.com/u/11424959/Stockholms%20tennishall%20presspresentation_A3_%2020110218.pdf

Bakgrund
Framtiden för Stockholms tennishall har varit oviss i flera år. Kvarteret Tennisbollen i Kristinebergsparken har varit planlagt och upplåtet med arrende för idrottsändamål mellan 1976 och 2001. Arrendeupplåtelsen medgav ingen förlängning utan när arrendetiden upphörde skulle hallen rivas.
Under arrendetiden upprättades detaljplanen för kvarteret Kräftan intill tennishallen och bestämmelsen för området där tennishallen ligger ändrades till parkmark i detaljplanen, som antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2006. Marknämnden beslutade i oktober 2005 att tennishallen ska stå kvar till dess att det finns en ny tennishall på Kungsholmen. Arrendetiden för tennishallen har sedan dess förlängts ett år i taget i väntan på en lösning.

Sedan 2005 har flera lösningar för att hitta en annan placering för tennishallen någonstans på Kungsholmen (bland annat i Stadshagen) prövats men inte bedömts fungera av antingen praktiska eller ekonomiska skäl. Dagens besked från Stockholms stad innebär att en process inleds i stadsbyggnadsnämnden för att ändra den gällande detaljplanen så att hallen ska kunna ligga kvar permanent. En förutsättning för en sådan planändring är att tennishallen omgestaltas för att bättre smälta in i den omgivande parken.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument