Skip to main content

Regina Kevius (M): Alliansen avsätter 40 miljoner kronor till fullstora hallar i Västerort

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:10 CEST

Stadsbyggnads- och idrottsroteln
Idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)

Kevius (M): Alliansen avsätter 40 miljoner kronor till fullstora hallar i Västerort

På idrottsnämndens sammanträde den 23 oktober beslutade alliansen att avsätta 40 miljoner kronor till två fullstora hallar på Stora mossens IP. Beslutet är ett resultat av den avbrutna upphandlingen för byggandet av en dubbelstor hall som staden arbetat för på Stora Mossens IP.

– Genom att avsätta 40 miljoner kronor skapas möjlighet att uppföra två enklare hallar på Stora Mossens IP.  Att bygga enklare hallkonstruktioner för att få fler hallar för pengarna är något som många idrottsföreningar i Stockholm efterfrågar, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

–  Det är självklart tråkigt att vi var tvungna att avbryta upphandlingen av hallbyggnationen på Stora Mossens IP men vi får inte förlora någon tid då behovet att fullstora hallar är stort i Stockholm och speciellt i Västerort, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
Hallbyggnationen på Stora Mossens IP har varit aktuell för upphandling men på grund av att de inkomna anbuden var för höga i förhållanden till vad staden budgeterat så tvingades idrottsnämnden att avbryta upphandlingen och istället uppdra åt idrottsförvaltningen att själva påbörja projekteringen av två fullstora hallar.
Hallarna beräknas stå klara runt årsskiftet 2013-2014.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222