Skip to main content

Klart med nytt Barnahus i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 16:02 CET

Mats Löfving, Filippa Reinfeldt, Anna König Jerlmyr och Agneta Isborn Lind.


Stockholms stad nådde idag en milstolpe i samverkan för de barn som utsätts för våld eller övergrepp. Samverkansavtal för Stockholms stads Barnahus signerades idag av styrgruppen i Barnahusets lokaler utmed Söder mälarstrand. Verksamheten kommer att öppna 2014.

Avtalet reglerar samverkan mellan de olika myndigheterna och signerades av Stockholms stads socialborgarråd Anna König Jerlmyr, Stockholms läns hälso- och sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt, Stockholms länspolismästare Mats Löfving och Chefsåklagaren Agneta Isborn Lind.

– Äntligen kan Stockholms stads barn få tillgång till ett fullvärdigt Barnahus. Genom att möta våldsutsatta barn och unga med en samlad och specialiserad kompetens kan vi ge bästa möjliga stöd och hjälp, säger Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

– Utsatta barn ska inte behöva bollas runt mellan olika myndigheter. Vi har jobbat hårt och målmedvetet för att få till denna samverkan som är till för barnen, med kompetensen samlad under ett tak, säger Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet i Filippa Reinfeldt (M).

– Nu när vi samlar kompetenser på samma ställe ökar vår förmåga att utreda brott som riktas mot de mest utsatta i vårt samhälle- våldsdrabbade barn, säger Länspolismästaren Mats Löfving.

– En ökad samverkan kommer att ge bättre förutsättningar för att snabbt och effektivt utreda brott mot barn, säger Chefsåklagaren Agneta Isborn Lind.


Bakgrund

Arbetet för ett komplett Barnahus i Stockholms stad har pågått under två års tid. Den 4 februari 2014 skrev styrgruppen på samverkansavtalet och 2014 kommer verksamheten att starta på Heleneborgsgatan 2, Södermalm. Samverkanspartners är förutom de som signerade avtalet också Lidingö stad, Ekerö kommun, Solna stad och Sundbyberg stad.

Enbart i Stockholms tre centrala polisdistrikt utsätts drygt 1 500 barn varje år för våld eller sexuella övergrepp. När en brottsanmälan görs har polis, socialtjänst, åklagare, barnpsykiatri och barnmedicin olika roller vad gäller utredningar, stöd och vårdinsatser.

Ett Barnahus kan kort beskrivas som att det har fyra rum. Det handlar om brottsutredning, samverkan/skydd, fysisk hälsa och psykisk hälsa. I Stockholms stad finns sedan tidigare Barncentrum som gör ett bra arbete utifrån de förutsättningar som varit. Det nya Barnahuset kommer att ge ännu bättre möjligheter att i alla avseenden ta hand om barnen på ett bra sätt.

I Stockholms stads Barnahus kommer det att finnas: Polisens barnutredare inom de tre centrala polisdistrikten, som kommer att samverka i huset med socialtjänst, åklagare, barnpsykiatri och barnmedicin. Arbetet kommer att ske på ett sätt som är anpassat för barnen och deras behov. Det finns också en tydlig ambition att på sikt inkludera forskning och kompetensutveckling så att Barnahuset kan utvecklas till ett nationellt kunskapscenter för hela Sverige.Presskontakt

Anna König Jerlmyr,             Sylvia Rezania 0761-22 92 00
Filippa Reinfeldt,                   Gustav Stenlund 0707-37 45 05
Mats Löfving,                         Varg Gyllander 0702-68 99 99
Agneta Isborn Lind,               Karin Rosander 0722-04 56 29


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222