Skip to main content

König Jerlmyr (M): Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 06:00 CET

Socialroteln
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Idag nionde december, presenteras för första gången en kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad. Syftet är att få kunskap om hur många som utsatts för våld av en partner eller före detta partner, våldets uttryck samt eventuella samband med bakgrundsfaktorer. Undersökningen ska ligga till grund för fortsatt arbete.

– Vi tog initiativ till kartläggningen därför att vi ville se omfattningen av våld i nära relationer. Nu har vi svaret. Över 200 000 stockholmare uppskattas på något sätt leva eller har tidigare upplevt våld i nära relationer. Relationsvåld är ett folkhälsoproblem och det här visar att problematiken är
omfattande, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Samtidigt som många insatser görs är det viktigt att vi jobbar mer enhetligt i alla stadsdelar för att möta de som utsätts för våld i nära relationer. Vi måste jobba mer strukturerat och förebyggande för att fånga upp signaler om våld. En viktig hörnsten är de genusneutrala riktlinjerna om våld i nära relationer som väntas antas efter årsskiftet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Tanken är att undersökningen kommer att vara återkommande med några års mellanrum. Vi behöver kontinuerligt mäta omfattningen av våldet för att se hur våra insatser leder till resultat, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr(M).


Fakta
Stockholms stad antog i april 2012 ett program om kvinnofrid – mot våld i nära relationer.
I samband med detta gav ett uppdrag om att en kartläggning ska göras om våld i nära relationer.

Undersökningen genomfördes bland 7000 stockholmare. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 51 procent. Enkätfrågorna riktade sig till personer som har, eller har haft, ett parförhållande som varat minst en månad.

Frågorna handlar om sådant som kan ha inträffat i det nuvarande förhållandet, i tidigare förhållanden eller efter att ett förhållande tagit slut. Kartläggningen finns också nedbrutna på olika våldsformer och per stadsdelsnämndsområde.

Kartläggningen presenteras idag i SvD och beslutas i sin helhet vid Socialnämnden den 17 december 2013.

Undersökningen visar att:

 • 41 procent av kvinnorna som har eller har haft ett parförhållande någon gång utsatts för
  någon form av övergrepp (psykiskt eller fysiskt) i absoluta tal motsvarar detta
  omkring 134 000 kvinnor. På motsvarande sätt noteras att andelen utsatta
  män uppgår till 28 procent vilket i absoluta tal motsvarar 87000 män.
 •  Vanligaste formen av övergrepp är upprepade verbala kränkningar närmare en fjärdedel (23 procent) följt av fysiskt våld i form av att en nuvarande eller tidigare partner på ett våldsamt sätt hållit hårt i personen, knuffat, kastat något hårt, gett en örfil eller liknande (18 procent).


 Vad gör Stockholm?

 • Under 2014 ska stadens riktlinjer mot våld i nära relationer implementeras i stadens
  verksamheter. Riktlinjerna är genusneutrala.
 • Sedan 2012 har Stockholms stad ett kvinnofridsprogram – mot våld i nära relationer.
 • Under 2014 påbörjas arbetet med ett nytt Kriscentrum.
 • Ökade anslag till våld i nära relation i budget för 2014 med 8 mnkr, varav 1,5 till ökat stöd
  till kvinnojourer.
 • Stockholms stad har en garanti på skyddat boende för kvinnor som bedöms ha behov av
  skyddsplacering.

 

Presskontakt
Sylvia Rezania 076-12 29 200

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222