Skip to main content

Kristina Alvendal: Historisk överenskommelse om Cityförnyelse

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:24 CEST

Moderaterna i Stockholms stad och län
Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

Stockholms stad och fastighetsägarna i City har för första gången enats om en gemensam vision för hur City ska utvecklas mot mer folkliv, bostäder och butiker. I visionen pekas lägen ut för 1 000 nya bostäder. Dessutom lyfts de gator och platser fram som ska rustas upp.

– Stockholms City ska få liv igen. Nu finns planer för 1 000 nya bostäder, fler butiker, restauranger och ökad trygghet. Dagens överenskommelse är historik. För första gången har staden och fastighetsägarna en gemensam bild av hur City ska utvecklas, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Med nya bostäder och fler livfulla bottenvåningar får dagens bakgator liv. En av de gator som kommer få fler bostäder i framtiden är Malmskillnadsgatan. Det betyder mycker för att öka tryggheten och attraktiviteten under hela dygnet. De första nya bostäderna i City kan börja byggas redan nästa år, säger Kristina Alvendal (M).

I visionen pekas inte bara paradgator ut, utan tyngd läggs på att identifiera lugnare platser som passar väl för bostäder och handel. Exempel är bl.a. Brunkebergstorg, Malmskillnadsgatan, Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Dessutom planeras det för ett attraktivt gångstråk längs kajen från Kungsbron hela vägen till Blasieholmen.

Visionsdokumentet för Cityinitiativet finns på den här länken:

http://pocket.moderaterna.net/alvendal/wp-content/uploads/2010/09/cityinitiativet-100908.pdf

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.