Skip to main content

Lappkärrsberget får 742 nya studentbostäder

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 11:22 CET

Flygfotomontage med ny bebyggelse i mörkröda/gröna kulörer. Illustration: Murman Arkitekter.


Den 6 mars väntas stadsbyggnadsnämnden besluta att godkänna detaljplanen för fastigheterna Filosofen 2-9 på Lappkärrsberget. Detaljplanen gör det möjligt för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder att bygga ytterligare 742 studentbostäder.

Lappkärrsberget är med sina mer än 2 200 studentbostäder Stockholms största studentbostadsområde och uppfördes under perioden 1968-70. 1 800 av bostäderna ritades av arkitekt Hans Borgström.

– Studentbostadsbyggandet är högprioriterat och jag är glad över att vi nu fattar beslut som innebär 742 nya studentbostäder i Stockholm, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Här i Stockholm finns några av de bästa högskolorna och universiteten, som lockar studenter från Sverige och världen. Lappis ligger på promenad- och cykelavstånd från Stockholms universitet och KTH, säger stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius (M).

– Lappis är ett fantastiskt bostadsområde för Stockholms studenter. Det har varit en lång process och nu ser vi fram emot en godkänd detaljplan för utbyggnaden. Med dagens höga byggpriser blir det dock en stor utmaning att få ekonomin att gå ihop, trots att vi bygger på egen mark, säger Chris Österlund, VD på SSSB.


FAKTA

Byggherre: Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

Illustration: Murman Arkitekter

Antal bostäder: Totalt byggs 761 nya studentbostäder i projektet. Nettotillskottet blir 742 eftersom 19 av de befintliga behöver ersättas med bland annat nya korridorer där nya hus kopplas ihop med befintliga hus.

Upplåtelseform: Hyresrätter

Avstånd till tunnelbana: Omkring 700 meter

Om projektet:
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga 742 nya studentbostäder samt en ny förskola inom fastigheterna Filosofen 2-9 på Lappkärrsberget. I flera av både befintliga och nya byggnader blir det möjligt med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna.

De två befintliga förskolorna ersätts med en ny förskola i tre plan i det nya lamellhuset. Den nya förskolan utformas med en gård mot Lektorsstigen samt en ytterligare gård i väster.

Den nya bebyggelsen fördelar sig på totalt 18 nya byggnader:
- Åtta stycken byggnader om tre till fem våningar, friliggande eller ihopkopplade med befintliga huskroppar.
- Fyra punkthus om 8-12 våningar i områdets nordöstra del.
- Ett lamellhus om 5-7 våningar i områdets norra del, bestående av sex sammankopplade huskroppar.

Förslaget innehöll ursprungligen 720 bostäder, men höjdes till 742 efter beslut i stadsbyggnadsnämnden den 19 september 2013. Detaljplanen ställdes ut under perioden 11 december till 15 januari.


Presskontakt

Regina Kevius, Sylvia Rezania 076-1229200
Chris Österlund, Anders Cronqvist 073-9421048


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222