Skip to main content

Larsson (M): Omvårdnadslyftet har stärkt äldreomsorgen med över en halv miljon gymnasiepoäng

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 09:20 CET

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad

Äldreborgarråd Joakim Larsson (M)

1 062 anställda inom äldreomsorgen i Stockholms stad har under 2013 fått möjlighet till vidareutbildning via det statliga Omvårdnadslyftet. Totalt har de läst 587 900 gymnasiepoäng, 150 yrkeshögskolepoäng och 457,5 högskolepoäng. De allra flesta är anställda i verksamheter som drivs i privat regi. Stockholms stad erbjuder därutöver utbildningar för personal anställd i egen regi och har utbildat ytterligare 400 undersköterskor sedan 2011.

- Möjlighet till kompetensutveckling är en enormt viktig del i att rekrytera ny personal till äldreomsorgen och se till att de trivs. Det skapar trygghet för äldre och anhöriga att veta att personalen har rätt utbildning och höjer kvaliteten på omsorgen som erbjuds i Stockholm, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Jag är särskilt glad att så många har valt att fördjupa sina kunskaper inom demenssjukdom. Många stockholmare och deras anhöriga drabbas av demenssjukdom och det är helt avgörande att personalen har rätt kunskaper för att kunna ge dem en god omsorg och rätt bemötande, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

De tre kurser som flest personer läste var Vård- och omsorgsarbete 1 (658 personer), Vård- och omsorgsarbete 2 (518 personer) och Etik och människans livsvillkor (450 personer). Kursen om demens, Vård och omsorg vid demenssjukdom, lästes också av många, 382 personer. Några gick utbildning på högskolenivå och ytterligare några läste på yrkeshögskola.

Majoriteten av de som har läst vidare inom omvårdnadslyftet är anställda hos privata utförare. 105 av de 1062 personer som deltog var anställda inom egen regi. Totalt har de läst 587 900 gymnasiepoäng, 150 yrkeshögskolepoäng och 457,5 högskolepoäng. De som läste på gymnasienivå läste i genomsnitt 550 gymnasiepoäng/person, vilket nästan motsvarar del 1 i den grundutbildning till undersköterska som äldreförvaltningen anordnar.

Stockholms stad erbjuder, utöver de statliga satsningarna via omvårdnadslyftet, utbildning för personal anställd i egen regi och har utbildat 400 undersköterskor sedan 2011.

Bifogas: Tjänsteutlåtande.

Presskontakt för Joakim Larsson (M), Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222