Skip to main content

Larsson (M): Ytterligare 10 miljoner kronor till ungdomsbesök i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 07:30 CET

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad

Äldreborgarråd Joakim Larsson (M)

För tredje året i rad öronmärks pengar till ungdomsbesök i äldreomsorgen. Ungdomsbesöken startade 2012 och 99 procent av de ungdomar mellan 15-20 år som har arbetat extra på stadens äldreboenden tycker att arbetet är kul. Det framgår av den första utvärdering som har gjorts av tidigare års budgetsatsningar på drygt 13,5 miljoner kronor till projektet ”Ung i omsorgen”. Satsningen syftar till att öka trivseln för de äldre och att inspirera fler unga att söka sig till vård- och omsorgsutbildningar och -yrken.

- Ungdomsbesöken är mycket uppskattade av de äldre, personalen och ungdomarna själva. Arbetsuppgifterna som de unga har utfört har varit inom det sociala innehållet exempelvis samtal, spel, högläsning och promenader. Det är insatser som förgyller vardagen för de äldre, avlastar ordinarie personal, skapar kontakt mellan generationerna och ger unga möjlighet till meningsfullt extrajobb, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Många av de ungdomar som har arbetat extra på äldreboende blev positivt överraskade över hur trevligt det var. Det stämde inte alls överens med den bild de hade sedan tidigare. Att kunna visa upp äldreomsorgen som en framtida arbetsplats är därför otroligt viktigt för att unga engagerade människor ska söka sig till vård- och omsorgsyrken. Fyrtio procent svarade att de kan tänka sig att arbeta med vård- och omsorg i framtiden trots att bara fyra procent studerade en sådan inriktning i dag, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Två citat ur utvärderingen:

"När de boende hört att vi kommit hit har de skyndat sig ut för att hälsa mig välkommen" (ungdom)

"Känslan av att någon kommer på besök. Många av våra äldre tänker på ungdomarna som om de vore deras barnbarn" (personal)

Samtliga stadsdelsnämnder finns representerade med minst ett boende bland dem som har beviljats pengar. Under 2013 delades totalt 6,5 miljoner kronor ut till boenden för att anställa ungdomar. På äldrenämnden den 17 december rapporteras resultatet av ansökningsomgång nummer två för 2013. Söktrycket har efter hand blivit mycket stort och ungdomsbesöken tilldelas nu ytterligare 10 miljoner kronor i Stockholms stads budget för 2014.

Äldrecentrums utvärderingsrapport för Ungdomsbesök i äldreomsorgen finns tillgänglig här: http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2013/2013_9_Ungdomsbes%C3%B6k%20i%20VoB_ink%20bilagor.pdf

 

Presskontakt för Joakim Larsson (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02
 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222